ja

12 november 2015 14:00-15:00

Clinical Masterclass, Openbare Supervisie, Meet the Expert en beleidssymposium

| In diverse zalen

Clinical Master Class
In de clinical master class demonstreert een vooraanstaand behandelaar een of twee therapietechnieken waarin hij/zij is gespecialiseerd. De nadruk in deze demonstratie ligt op waar het in deze therapietechniek net verkeerd kan gaan. De master class is interactief, je kunt vragen stellen en feedback geven.

Openbare supervisie
In deze openbare ´supervisies´ leggen twee cognitief gedragstherapeuten een (anonieme) casus voor aan een op zijn of haar gebied vooraanstaand behandelaar. De expert superviseert ‘on-the-spot’ de behandelaar in de behandeling van deze casus. Aan het eind van elke casus is er gelegenheid voor vragen uit het publiek.

Meet the Expert
In deze sessies kun je in een besloten sfeer, vrij van gedachten wisselen met (inter)nationaal vooraanstaande experts op het gebied van de cognitieve gedragstherapie of de GGz in het algemeen. Om een open en ongedwongen gesprek te bevorderen, is er geen agenda en geen publiek (je bent je eigen publiek). Het gesprek kan overal over gaan: een (anonieme) cliënt waarmee je bent vastgelopen, een bepaalde diagnostische of therapeutische techniek, de instellingen waar de experts werken, iets wat je hebt gelezen van of over de experts, of wanneer het een van de keynotesprekers betreft, de vragen die de keynote lezing bij je opriep. Heb je deze experts altijd al eens willen spreken, maar daar nooit de gelegenheid of het lef voor gehad? Sluit dan aan bij deze bijeenkomsten.

Beleidssymposium
Ben je benieuwd hoe er invulling wordt gegeven aan het beleidsplan 2015-2017? Tijdens dit symposium praat het bestuur en de ledenraad je bij over verschillende speerpunten. Op vrijdag 13 november is er ook een beleidssymposium, om 13.00 uur in Zaal 63.