ja

10:00-11:00

Opening & Keynote

| Beneluxzaal

Opening van het congres door de voorzitter wetenschappelijke commissie najaarscongres Marisol Voncken en voorzitter van de VGCt, Arnold van Emmerik en keynotelezing door Emily Holmes