ja

11 november 2015 11:00 - 17.30

Positieve CGt

Precongresworkshop | Zaal 110

Fredrike Bannink

Competentiegericht werken wint aan populariteit. Fredrike Bannink, grondlegger van de Positieve CGt, laat zien hoe ook in de cognitieve gedragstherapie de focus verlegd is van wat er mis is met cliënten en wat niet werkt naar wat er goed gaat en wel werkt in hun leven. Ze laat zien hoe twee veelbelovende stromingen, de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, een nieuw perspectief op de traditionele CGt bieden.
Zo stelt Positieve CGt doelanalyse in de plaats van probleemanalyse; focust op competenties in plaats van tekortkomingen; maakt registraties en functieanalyses van uitzonderingen van problemen in plaats van problemen; gebruikt de opwaartse in plaats van de neerwaartse pijltechniek; en focust op gedragsbehoud in plaats van terugvalpreventie. Kortom: positieve CGt bouwt aan succes in plaats van de reductie van distress.
Deze workshop biedt vele nieuwe inzichten en toepassingen hoe therapeuten het welbevinden van hun cliënten én van zichzelf kunnen verhogen en optimaal kunnen functioneren.

Aan het eind van de workshop hebben deelnemers:
• kennis van de positieve CGt en verschillen met traditionele CGt;
• geoefend met een aantal praktische vaardigheden, die ze direct in het werk kunnen inzetten;
• de keuze in hoe ze willen werken als gedragstherapeut;
• hopelijk (nog) meer werkplezier.

Literatuur:
F.P. Bannink (2014). Positieve cognitieve gedragstherapie. Amsterdam: Pearson (vertaling van Practicing Positive CBT: Wiley, UK, 2012)

>> presentatie