ja

11 november 2015 11:00 - 17:30

COMET voor negatief zelfbeeld

Precongresworkshop | Zaal 115

Kees Korrelboom

Competitive Memory Training (COMET) is een serie interventies die sterk op elkaar lijken, maar die toch in onderdelen van elkaar verschillen. Het gemeenschappelijke element in alle COMET protocollen is dat disfunctionele betekenisverlening niet zozeer wordt gecorrigeerd door die disfunctionele betekenissen rechtstreeks uit te dagen of te falsificeren, maar veeleer door incompatibele, functionele betekenissen te versterken. Deze functionele betekenissen worden met behulp van onder meer imaginatie, lichaamshouding en gelaatsuitdrukking, zelfspraak en contraconditionering emotioneel saillanter en beter activeerbaar gemaakt.

COMET is een kortdurende gestructureerde interventie die zowel individueel als in groepsverband kan worden uitgevoerd.

Verschillende versies van COMET zijn in een aantal gerandomiseerde studies effectief gebleken bij diverse patiënten populaties. De meeste studies zijn uitgevoerd bij COMET bij negatief zelfbeeld. Dit COMET protocol is de basis van de andere COMET protocollen.
In de workshop zal met name dit basisprotocol worden toegelicht en ingeoefend.

Leerdoel: in staat zijn om zelf COMET uit te voeren in de eigen praktijk
Werkvormen: (video)demonstraties, discussie, rollenspelen.

Literatuur
Competitive Memory Training for low self-esteem in patients with personality disorders: a randomized effectiveness study. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 39, 1–11.
Maarsingh, M., Korrelboom, K. & Huijbrechts, I (2010). Competitive Memory Training (COMET) voor een negatief zelfbeeld als aanvullende behandeling bij depressieve patiënten: een pilotstudie. Directieve Therapie, 30, 94-112.

>> presentatie