ja

11 november 2015 11:00 - 17:30

Supervisie: the state of the art

Precongresworkshop | Zaal 42

Ruud Beunderman en José van Reijen

In de gedragstherapieopleidingen wordt toenemend competentiegericht gewerkt. In supervisie toont de supervisant gedragstherapeutische vaardigheden waarop de supervisor  ontwikkelingsgerichte feedback geeft. Naast technische en methodische vaardigheden gaat het in de competentiegerichte opleiding om communicatie- en samenwerkingsvaardigheden. De attitude en vaardigheden van de supervisant als therapeut worden zichtbaar in de supervisie. Als de supervisor het proces in de werkrelatie in de supervisie weet te gebruiken wordt het leerproces van de supervisant geïntensiveerd. (Beunderman en van der Maas, 2011).

In deze workshop wordt nader ingegaan op belangrijke recente ontwikkelingen op het gebied van supervisie. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: Tot stand kunnen brengen van voorwaarden in supervisie die een optimaal leerproces bij de supervisant bevorderen. Sturen op competenties. Aandacht voor leren en leerprocessen bij supervisanten. Het vestigen van een goede werkrelatie. Leren herkennen en hanteren van stagnaties in supervisie. Leren bespreken van en omgaan met ethische dilemma’s in de supervisie. Op een constructieve wijze evalueren en beoordelen.

Korte theoretische inleidingen, demonstraties aan de hand van rollenspelen; reflectie en oefenen in kleine groepen en plenaire bespreking; Daarbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van casuïstiek aan de hand van filmfragmenten. Ook van de deelnemers wordt verwacht dat zij casuïstiek uit eigen supervisiepraktijk inbrengen.

Literatuur
Beunderman R. en F.M.B. van der Maas (Red.) . Supervisie in de GGZ. Een oriëntatie op de praktijk. Assen: Van Gorcum (2011).
Beunderman R., Colijn S.C., Geertjens L. en F.M.B. van der Maas (Red.). Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: de Tijdstroom (te verschijnen zomer 2016).

>> presentatie
>> definitie supervisie