nee

12 november 2015 11:30 - 13:00

Go/No-Go training tegen overgewicht en overeten: Leren om nee te zeggen tegen de verleiding

Lezing symposium | Auditorium

Katrijn Houben

Introductie
Obesitas is eigenlijk vooral een gedragsprobleem dat door allerlei cognitieve processen in stand gehouden wordt. Eén van die cognitieve processen is impulsiviteit: Mensen die impulsiever zijn eten doorgaans meer, ervaren vaker eetbuiten, hebben vaker overgewicht en verliezen minder gewicht in behandeling. Bovendien hebben mensen met overgewicht het niet noodzakelijk moeilijker om zichzelf te controleren, maar reageren zij voornamelijk impulsief op eten (Houben, Nederkoorn, & Jansen, 2015). Deze inzichten tonen aan hoe belangrijk het is om de behandeling te richten op het aanpakken van deze impulsiviteit. Onderzoek laat ook zien dat dit goed mogelijk is.

Materiaal en methodes
In een reeks van studies hebben we een simpele Go/No-Go trainingsmodule getest waarin (ongezond) eten consistent wordt gekoppeld aan een zogenaamd ‘no-go’-signaal (en er dus niet gereageerd mag worden). Na de training kregen deelnemers telkens de mogelijkheid om wat te eten.

Resultaten
De resultaten van deze studies tonen robuust aan dat deze training leidt tot aan afname in consumptie (Houben & Jansen, 2011; 2015).

Conclusie
Het idee achter de training is dus dat men leert om niet meer impulsief te ‘gaan’ voor (ongezond) eten waardoor het gemakkelijker wordt om verleidingen te weerstaan wanneer die zich voordoen. Of deze effecten ook leiden tot gewichtsverlies op langere termijn moet nog onderzocht worden, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. De training lijkt ook nuttig voor mensen met eetstoornissen, met name als er sprake is van eetbuien. Bovendien kan een dergelijke trainingsmodule niet alleen ingezet worden in de behandeling van overeten, maar ook in de preventie ervan.

Literatuur
Houben, K., & Jansen, A. (2015). Chocolate equals stop: Chocolate-specific inhibition training reduces chocolate intake and go associations with chocolate. Appetite, 87, 318-323.

Houben, K., & Jansen, A. (2011). Training inhibitory control: A recipe for resisting sweet temptations. Appetite, 56, 345-349.

Houben, K., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2014). Eating on impulse? The relation between overweight and food-specific inhibitory control. Obesity, 22, E6-E8.

>> presentatie 1
>> presentatie 2