nee

12 november 2015 11:30 - 13:00

De effectiviteit van een 'mindfulness-app': een gerandomiseerde en gecontroleerde trial naar de 'mobiele mindfulness coach'

Lezing symposium | Brabantzaal

Arnold van Emmerik

Introductie
Deze gerandomiseerde en gecontroleerde trial onderzocht de effectiviteit van een app voor smartphones en tablets, gericht op het bevorderen van mindfulness en het verbeteren van een aantal gerelateerde psychologische domeinen. Verwacht werd dat deze 'mobiele mindfulness coach' een gunstig effect zou hebben op mindfulness (primaire uitkomstmaat) en op kwaliteit-van-leven, algemene psychologische klachten en zelfactualisatie (secundaire uitkomstmaten).

Materiaal en methodes
377 Deelnemers vulden een voormeting in en werden random toegewezen aan het vijfweekse programma van de mobiele mindfulness coach (experimentele conditie, n=191) of aan een wachtlijst (controleconditie, n=186). Na acht weken vulden 79 deelnemers in de experimentele conditie en 137 deelnemers in de controleconditie een nameting in. De afgenomen vragenlijsten waren de Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF), 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12) en Short Index of Self Actualization (SISA).

Resultaten
Zoals verwacht, rapporteerden deelnemers in de experimentele (app) conditie bij de nameting grotere verbeteringen van mindfulness (F=35.282, df=1, p<.001), psychologische (F=7.145, df=1, p=.008),
sociale (F=5.407, df=1, p=.021), omgevingsgebonden (F=5.202, df=1, p=.024), kwaliteit-van-leven, en algemene psychologische klachten (F=26.484, df=1, p<.001) dan deelnemers in de controleconditie.

Er was geen verschil tussen de experimentele en controleconditie in veranderingen van lichamelijke kwaliteit-van-leven (p>.05) en een trend richting een toegenomen zelfactualisatie in de experimentele conditie (p<.10). De gegevens over de effectiviteit op langere termijn zullen ten tijde van het congres zijn verzameld en worden gepresenteerd.

Conclusie
De mobiele mindfulness coach was effectief in het verbeteren van mindfulness, diverse aspecten van kwaliteit-van-leven en algemene psychologische klachten. Deze vrij verkrijgbare app kan op grotere schaal worden toegepast en een kosteneffectieve bijdrage leveren aan de geestelijke gezondheid.

>> presentatie