nee

12 november 2015 11:30 - 13:00

Pilot studie naar de implementatie en effectiviteit van een stressreductie training via de smartphone

Lezing symposium | Brabantzaal

Anke Versluis

Introductie
Stress heeft een negatief effect op (cardiovasculaire) gezondheid. Piekeren lijkt een belangrijke mediator te zijn van deze relatie (Verkuil, Brosschot, Gebhardt, & Thayer, 2010). In deze pilotstudie is nagegaan of het dagelijks oefenen met piekerinterventies zorgt voor een verbeterde lichamelijke en geestelijke gezondheid. Specifiek is gekeken naar de mogelijkheid om de training te implementeren via de smartphone met als doel de training beter te integreren in het dagelijks leven en de effectiviteit ervan mogelijk te vergroten.

Materiaal en methodes
Vijfentwintig chronisch piekerende studenten zijn willekeurig verdeeld over twee trainingen: een mindfulness- of een emotie-registratie-training. In beide trainingen is gevraagd om vijf maal per dag de momentane emoties te registreren. Deelnemers in de mindfulness-training kregen een aanvullende piekerinterventie aangeboden, inclusief een korte mindfulness-oefening. Deze trainingen zijn gedurende een maand aangeboden. Ambulant gemeten hartactiviteit (i.e., hartslag en hartslagvariabiliteit) vormde de primaire uitkomstmaat en is voorafgaand, halverwege en na afloop van de training gedurende 24 uur gemeten. Een eind vragenlijst is gebruikt om de implementatie van de training te evalueren.

Resultaten
Implementatie van de smartphone-trainingen bleek mogelijk, en beide trainingen zijn goed ontvangen. Daarnaast is aangegeven dat de training de dagelijkse bezigheden niet sterk belemmerde. De emotie-registratie-groep was gemiddeld twee minuten per trainingsmoment bezig, terwijl de mindfulness-groep gemiddeld zes minuten bezig was. Beide trainingen zorgden voor een afname in gemiddelde dagelijkse hartslag en een toename in dagelijkse hartslagvariabiliteit. Dit verschilde niet per trainingsgroep. Verder nam piekeren af voor alle deelnemers gedurende de trainingsmaand.

Conclusie
De huidige studie laat zien dat een training via de smartphone niet alleen goed uitvoerbaar is, maar daarnaast ook effectief kan zijn in het verbeteren van fysieke gezondheid en het verminderen van piekeren. Vervolgonderzoek met meer deelnemers, en een wachtlijstgroep, is nodig om de effectiviteit definitief vast te kunnen stellen. Gezien de hoge stressniveaus in de samenleving en de negatieve gevolgen hiervan zijn eenvoudige en toegankelijke trainingen belangrijk. De smartphone biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden.

Literatuur
Verkuil, B., Brosschot, J. F., Gebhardt, W., & Thayer, J. (2010). When Worries Make You Sick: A Review of Perseverative Cognition, the Default Stress Response and Somatic Health. Journal of Experimental Psychopathology, 1(1), 87-118.

>> presentatie