nee

12 november 2015 11:30 - 13:00

Behandeling voor chronische slapeloosheid: online en via de smartphone

Lezing symposium | Brabantzaal

Jaap Lancee

Introductie
Ongeveer 10% van de algemene bevolking heeft last van chronische slapeloosheid (insomnie). Mensen met insomnie hebben moeite met inslapen en/of doorslapen. Slecht slapen zorgt voor klachten overdag zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen en emotionele instabiliteit. Daarbij verhoogt insomnie de kans op depressie, angststoornissen, cardiovasculaire problemen en zelfs suïcide.

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is de meest effectieve behandeling voor insomnie. Het probleem is alleen dat de kosten voor CGt hoog zijn en dat er niet genoeg psychologen beschikbaar zijn om iedereen te behandelen. Een mogelijk oplossing is om de behandeling online aan te bieden. Uit recent onderzoek blijkt dat zo’n 60% van de mensen na online therapie klinisch relevant verbetert (Lancee, van den Bout, Sorbi, & van Straten, 2013). Het geven van feedback speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van de behandeling. Zo was er bij 30% van de mensen zonder feedback een klinisch relevante verbetering tegenover 60% van de mensen met feedback (Lancee et al., 2013).

(Part of) This research is supported by Philips and Technology Foundation STW, Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie NIHC under the Partnership programme Healthy Lifestyle Solutions.

Materiaal en methodes
Online therapie is dus een interessante optie. Het is laagdrempelig en effectief. Toch is er ook een groot gedeelte van de deelnemers (40%) waarbij deze behandeling niet voldoende werkt. Een mogelijkheid om de behandeling te verbeteren is om deze aan te bieden via de smartphone (al dan niet in combinatie met gesprekstherapie). Een groot voordeel is dat de smartphone op ieder moment aanwezig is. Er is dus direct hulp op het moment dat de klachten spelen (bijvoorbeeld net voor het slapen gaan). In de laatste jaren hebben wij in het Sleepcare project zo’n app ontwikkeld.

Resultaten
In deze presentatie krijg je een overzicht van de effectiviteit van online behandeling voor insomnie. Wij demonstreren de app en presenteren pilotdata over effectiviteit van de app.

Literatuur
Lancee, J., van den Bout, J., Sorbi, M.J., & van Straten, A. (2013). Motivational support provided via email improves the effectiveness of internet-delivered self-help treatment for insomnia: A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 51, 797-805.

>> presentatie