ja

12 november 2015 11:30 - 13:00

Posttraumatische Stress Stoornis ten gevolge van vroegkinderlijk trauma: Toegepast onderzoek in een complex veld

Symposium | Parkzaal

Voorzitter: Maartje Schoorl

Nationaal en internationaal woedt er een hevig debat over de vraag wat de beste behandeling is voor patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma. Ook recent laaide deze discussie weer fel op.

Voor behandelaars kan dit leiden tot een gevoel van machteloosheid; welke behandeling is het beste voor deze patiënt, en wanneer past welke aanpak? Op de eerste vraag probeert dit symposium een bijdrage te leveren aan het antwoord. We presenteren onderzoek, in verschillende fasen, naar innovatieve toepassingen van bestaande behandelingen voor patiënten met PTSS ten gevolg van vroegkinderlijk trauma. Ons doel? Behandelaars meer houvast te geven bij deze complexe doelgroep, van 'handen in het haar' naar shiny, happy therapeuten?

>> presentatie Maartje Schoorl