ja

12 november 2015 11:30 - 13:00

Hersteld van een depressie of angststoornis: living happily ever after?

Symposium | Zaal 80/81

Voorzitter: Anna Muntingh


Bij het afsluiten van de behandeling wil je de patiënt graag een positieve boodschap geven. Je bent hersteld van je angsten of depressies en je kunt zonder hulp verder! Maar klopt dat wel: happily ever after? Uit onderzoek weten we dat van de patiënten die herstellen van een angst- of depressieve stoornis 57% binnen 4 jaar een terugval krijgt (Scholten e.a. 2015).
Veel behandelaren vinden het lastig om het risico op terugval met de patiënt te bespreken. Demotiveer ik de patiënt dan niet? Ik moet toch vertrouwen tonen in de vaardigheden van de patiënt om met stress om te gaan? In dit symposium presenteren wij wetenschappelijke inzichten over ideeën van patiënten over het risico dat zij lopen op terugval, de voors en tegens van langdurig antidepressiva gebruik, hoe zij geïnformeerd willen worden over terugval en hoe volgens patiënten de ideale terugvalpreventie eruit zou moeten zien. Naar aanleiding van de presentaties is er ruimte voor discussie over het ter sprake brengen van mogelijke terugval en het aanbieden van terugvalpreventie.

Referentie
Scholten W, Batelaan, N, Penninx B, Van Balkom T, Smit J, Schoevers, R & Van Oppen P (2015). Diagnostic instability of recurrence and the impact on recurrence rates in depressive and anxiety disorders. Submitted for publication.