ja

12 november 2015 11:30 - 13:00

Welbevindentherapie

Workshop | Boszaal

Ernst Bohlmeijer, Peter Meulenbeek en Lieke Christenhusz

Welbevindentherapie is een vorm van positieve cognitieve gedragstherapie.
De therapie kan worden aangeboden aan mensen met milde of matige psychische klachten, in combinatie met een klachtgerichte behandeling of als behandeling gericht op terugvalpreventie. Centraal staat het vergroten van de veerkracht of het welbevinden van cliënten.

De welbevindentherapie is oorspronkelijk ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Giovanni Fava maar is aangepast voor de Nederlandse praktijk (Meulenbeek, Christenhusz & Bohlmeijer, in druk). De therapie bestaat uit vijf tot acht gestructureerde sessies van 45 minuten. In de eerste twee sessies staan het registreren van positieve ervaringen centraal en het monitoren van (irrationele negatieve gedachten die deze ervaringen beëindigen. De cliënt leert ook technieken om positieve emoties te versterken.
De tweede fase van de behandeling (sessie drie tot vijf) is modulair. De therapie richt zich op het versterken van een dimensie van psychologisch welbevinden (zelfacceptatie, positieve relaties, autonomie, omgevingsbeheersing, doel in het leven, persoonlijke groei) die duidelijk verlaagd is. De cliënt ontvangt psycho-educatie en oefeningen zoals gedragsexperimenten om een specifiek domein te versterken. Desgewenst kan worden besloten om een tweede dimensie te versterken en kan de therapie worden uitgebreid tot acht sessies.
Er zijn al enkele kleinere onderzoeken die effectiviteit van welbevindentherapie bij mensen met verschillende psychische stoornissen aantonen. Op dit moment worden door de Universiteit van Twente enkele grootschalige onderzoeken uitgevoerd. Het behandelprotocol welbevindentherapie wordt onderdeel van de volgende versie van het boek Protocollaire behandelingen van psychische stoornissen onder redactie van Ger Keijsers e.a. Tevens komt in het najaar van 2015 een therapeutenboek en werkboek voor cliënten beschikbaar.

Werkvormen
In deze workshop maken de deelnemers experiëntieël kennis met de belangrijkste oefeningen uit de welbevindentherapie. Ook leggen we het protocol en de behandelindicatoren stap voor stap uit en presenteren we casussen om de werking van welbevindentherapie te illustreren.

Leerdoelen
Na afloop van de workshop hebben de deelnemer inzicht in de opbouw en onderdelen van welbevindentherapie en zijn zij in staat om welbevindentherapie toe te passen bij cliënten in de GGz.

Literatuur
Meulenbeek, P.A.M., Christenhusz, L.C.A., Bohlmeijer, E.T. Well-being therapy in the Netherlands. Psychotherapy & Psychosomatics. In Press.
Christenhusz, L.C.A., Meulenbeek, P.A.M. (2014). Welbevindentherapie in de geestelijke gezondheidszorg. In: E.T. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof, J.A. Walburg (Red). Handboek positieve psychologie, theorie, onderzoek & toepassingen (pp 275 – 290). Amsterdam: Uitgeverij Boom.

>> presentatie Lieke Christenhusz