ja

12 november 2015 11:30 - 13:00

Positieve oplossingsgerichte gedragstherapie

Workshop | Zaal 55/56

Mark Crouzen

Deze interactieve workshop bestaat uit twee delen. In het (korte) eerste deel krijg je inzicht in de belangrijkste strategieën en werkwijzen van positieve oplossingsgerichte gedragstherapie. In het tweede deel ga je oefenen en je grenzen verleggen. Aan het eind van de workshop weet je hoe positieve oplossingsgerichte gedragstherapie werkt bij de verschillende doelgroepen: kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen. Dat maakt dat je deze therapie direct in jouw werkpraktijk kunt gaan toepassen.

De positieve oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Scott Miller in het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS). De aanpak is fundamenteel anders dan in de traditionele, probleemgerichte therapieën. De therapeut richt zich niet op negatieve problemen, hij googled samen met de cliënt naar positieve oplossingen.
De “wondervraag” zet de cliënt op een nieuw positief spoor. De therapeut volgt hem in dit succesverhaal. Hij leidt door te volgen, ofwel: leading from one step behind.

Positief oplossingsgerichte gedragstherapeuten beginnen dus altijd met het eind voor ogen: met welk gedrag, met welke gedachten en emoties zijn de cliënten wél tevreden? Als therapeut maak je als het ware een positieve Youtube-film van de cliënt én zijn oplossing. Deze aanpak zorgt ervoor dat de oplossingen in het referentiekader van de cliënt passen. Ze hebben daardoor een blijvend effect.
Aan de orde komen: indicatie, grounding, redirecting, wondervraag, uitzonderingen, schaalvragen, positief meten en werken met de verschillende cliëntrelaties.

Positieve oplossingsgerichte gedragstherapie is een respectvolle, snelle en toekomstgerichte benadering die een cliënt in zijn kracht zet. Ook leer je hoe je met jouw houding de kracht en hulpbronnen van de cliënt naar boven haalt. Irritatie, weerstand en frustratie leer je te voorkomen, bij de cliënt en - niet onbelangrijk - bij jezelf.
We hanteren een afwisseling in werkvormen met casuïstiek van de deelnemers, videodemonstraties en rollenspelen, waarin je wordt uitgedaagd te leren, te oefenen en grenzen te verleggen.

Literatuur
Berg, I.K. & Szabo, P.(2006), Oplossingsgericht coachen. Zaltbommel: Thema. ISBN 978 90 587 13568.
Cladder, J.M. (2010), Oplossingsgerichte korte psychotherapie, vijfde geheel herziene druk. Amsterdam: Pearson, ISBN 978 90 265 2230 7.
Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 978.90.265.2269.7.

Sharry, J. Madden, B. & Darmody, M. (2003), Becoming a solution detective: identifying your clients’ strengths in practical brief therapy. London: Routledge, ISBN 978 07 890 18335.

>> presentatie