ja

12 november 2015 11:30 - 13:00

Cognitieve Bias Modificatie in de praktijk? Een interactieve workshop voor onderzoekers en therapeuten

Workshop | Zaal 82/83

Eva de Hullu en Julie Krans

Shiny happy people: het is niet nodig om altijd alleen maar zonnig te zijn, maar veel mensen die last hebben van angst, depressie of andere psychische stoornissen, worden door negatieve gedachten in beslag genomen. Het zou hen zeker helpen als ze makkelijker de positieve kant van ambigue situaties kunnen zien.
Het onderzoek naar de klinische toepassingen van Cognitieve Bias Modificatie (CBM) heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Het idee dat men met eenvoudige computertaken diep ingesleten vertekende cognitieve processen kan veranderen (Koster, Fox, & MacLeod, 2009), is zowel voor fundamenteel als voor klinisch onderzoek uiterst interessant. Met steeds meer onderzoek naar CBM is het niet meer alleen veelbelovend - er zijn ook gemengde resultaten. En hoewel het vaak lukt om de bias te veranderen, is er niet altijd een duidelijk effect op klinische symptomen (Cristea, Kok, & Cuijpers, 2015).

Ook in cognitieve gedragstherapie zijn ingesleten en vertekende cognitieve processen een aangrijpingspunt voor verandering, en therapeuten hanteren verschillende methoden om deze aan te pakken. CBM zou een mogelijkheid kunnen zijn om de behandeling te verrijken, door cliënten extra te laten oefenen met precies die cognitieve processen waar ze moeite mee hebben. Therapeuten die enthousiast zijn over de mogelijkheden van CBM missen mogelijk in het huidige onderzoek de aansluiting met de praktijk. Aan de andere kant hebben onderzoekers de input vanuit de praktijk nodig om de effecten van CBM te versterken.

In deze interactieve workshop (20% theorie, 80% interactie) brengen we deze ontmoeting tussen wetenschap en praktijk tot stand. Als therapeut leer je kijken naar de cognitieve processen die je zelf in de praktijk tegenkomt en onderzoek je samen met collega’s de mogelijkheid om deze processen aan te pakken met CBM-achtige taken. Je zet je eigen kennis en creativiteit in om een eenvoudige computertaak op papier te ontwerpen. Tevens biedt deze workshop aan onderzoekers met interesse in CBM de mogelijkheid om een rijke input vanuit de praktijk te krijgen.

Literatuur
Cristea, I. a, Kok, R. N., & Cuijpers, P. (2015). Efficacy of cognitive bias modification interventions in anxiety and depression: meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 206(1), 7-16. doi:10.1192/bjp.bp.114.146761
Koster, E. H. W., Fox, E., & MacLeod, C. (2009). Introduction to the special section on cognitive bias modification in emotional disorders. Journal of Abnormal Psychology, 118(1),1-4. doi:10.1037/a0014379