ja

12 november 2015 14:00 - 15:00

Clinical masterclass

| Baroniezaal

Kees Korrelboom

Terwijl deze therapeutische maatregelen nauwelijks ‘evidence-based’ kunnen worden genoemd (omdat er weinig onderzoek is gedaan naar het nut en de effectiviteit ervan), spelen registraties een belangrijke rol in vrijwel iedere cognitief gedragstherapeutische behandeling. Ze dienen daarbij verschillende doelen. Allereerst bieden registraties de gelegenheid om informatie te verkrijgen over de klachten van de patiënt en het beloop van die klachten tijdens de behandeling. Daarnaast helpen zij om de structuur van de therapie tussen en binnen de sessies vast te houden. Tenslotte geven zij op een indirecte en impliciete wijze zicht op de mate van commitment van de patiënt aan de behandeling.

Er kunnen verschillende soorten registraties worden onderscheiden. ‘Registratie + bezinning’ is er één van. Deze methode bestaat uit twee fases: een eerste fase waarin de patiënt telkens kort noteert wanneer en waar een bepaald probleem zich voordoet (‘registratie’). Wat later volgt een fase waarin de patiënt nadenkt over bepaalde aspecten van dat probleem en wat hij daar verder mee aan moet (‘de bezinning’).

‘Registratie + bezinning’ is een registratieopdracht waarmee de therapeut vele kanten op kan en die hij op diverse manieren kan gebruiken. De methode wordt bij voorkeur ingezet bij gebrekkige gedragsvaardigheden, zoals een te terughoudende interactionele opstelling van patiënten met sociale angsten. Maar ook bij onvoldoende gedragscontrole, zoals bij patiënten met problemen in de impulscontrole, is ‘registratie + bezinning’ dikwijls een verstandige keuze. Daarbij kan de registratiemethode zowel voorafgaand aan de veranderingsgerichte interventie worden ingezet om informatie te verzamelen, als gedurende de fase waarin de veranderingsgerichte interventie reeds wordt toegepast, om deze interventie verder te ondersteunen.

Kees Korrelboom zal tijdens de masterclass een korte toelichting geven op aard en doelen van ‘registratie + bezinning’. Aansluitend zal hij in een rollenspel een demonstratie geven van de wijze waarop verschillende aspecten van de techniek kunnen worden uitgevoerd. De toelichting en vooral de demonstratie zal in nauwe samenspraak met de aanwezige collega’s plaatsvinden. De masterclass zal namelijk een sterk interactief karakter hebben.

Als de tijd het toelaat zal op de uiteenzetting over ‘registratie + bezinning’ worden aangesloten met een vervolgtechniek die dikwijls in het verlengde ligt van ‘registratie + bezinning’.

>> presentatie