ja

12 november 2015 14:00 - 15:00

VGCt beleidssymposium

Symposium | Boszaal

Bestuur en ledenraad

Ben je benieuwd hoe er invulling wordt gegeven aan het beleidsplan 2015-2017? Tijdens dit symposium praat het bestuur je bij over verschillende speerpunten. Natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen.

Actualisering van de opleidingen
Commissies, werkgroepen en het bureau werken er hard aan om de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut, supervisor en cognitief gedragstherapeutisch werken te actualiseren. Het doel is dat de opleidingen competentiegericht worden en goed aansluiten bij de ontwikkelingen in de GGz. José van Reijen en Aldert Seinen vertellen hoe het ervoor staat met deze opleidingen, welke stappen er gemaakt zijn en wat we de komende periode gaan doen om de actualisering af te ronden.

Op vrijdag 13 november is er ook een beleidssymposium, om 13.00 uur in Zaal 63 over de Federatie P3NL, Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en het project Kennis door Arnold van Emmerik.