ja

12 november 2015 16:30 - 18:00

CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen

Symposium | Zaal 57/58

Voorzitter: Fleur Kraanen

Een manier om criminaliteit binnen de samenleving terug te dringen, is het voorkomen van recidives. Vaak wordt delictgedrag bestraft om te voorkomen dat delinquenten in de toekomst opnieuw de fout in gaan. Straffen blijkt echter niet te werken; onderzoek heeft zelfs aangetoond dat gedetineerden iets vaker terugvallen in delictgedrag dan delinquenten die voorwaardelijk zijn vrijgelaten (bv. Andrews, Dowden, & Gendreau, 1999). Hoewel er nog geen evidence-based behandelingen bestaan voor plegers van specifieke delicten, is gebleken dat forensische behandeling over het algemeen succesvol is in het reduceren van delictgedrag wanneer deze behandeling voldoet aan bepaalde principes (Andrews & Bonta, 2010).

In Nederland wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandelen binnen de forensische GGZ, zoals bij forensische polikliniek de Waag. Dit symposium bestaat uit een aantal presentaties over onderzoeken die bij de Waag zijn uitgevoerd. Mara Eisenberg zal een overzicht geven van de recidivecijfers van cliënten die de hun CGT behandeling bij de Waag afgerond hebben. Hierna zal Joan van Horn een presentatie geven over de eerste ervaringen van behandelaars en cliënten m.b.t. de toevoeging van eHealth aan CGT bij agressieregulatieproblematiek. Daarna komt Fleur Kraanen aan het woord en bespreekt een onderzoek de effectiviteit van een CGT-behandeling gericht op plegers van partnermishandeling met verslavingsproblemen. Ook zal zij ingaan op de noodzaak van het behandelen van verslavingsproblematiek binnen de forensische GGZ. Tot slot presenteert Nina ten Hoor data van een pilotstudie naar het effect van EMDR op seksuele opwinding bij exhibitionisten.

Het symposium wordt afgesloten met een positieve boodschap: er wordt steeds meer en steeds uiteenlopender onderzoek gedaan binnen de forensische GGZ. Bovendien blijken behandelingen effectief in het voorkomen van recidive. Als deze lijn zich doorzet, komt evidence-based behandelen in zicht.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy and Law, 16, 39-55.

Andrews, D. A., Dowden, C., & Gendreau, P. (1999). Clinically relevant and psychologically informed approaches to reduced re-offending: A meta-analytic study of human service, risk, need, responsivity, and other concerns in justice contexts. Ottawa: Carlton University