nee

12 november 2015 16:30 - 18:00

E-health in de ambulante forensische GGz: Eerste ervaringen van cliënten en behandelaars met blended behandelen

Lezing symposium | Zaal 57/58

Joan van Horn

Achtergrond
Internet wordt in de reguliere ggz steeds vaker gebruikt om online hulp te bieden bij mensen met onder andere depressieve en/of angstklachten en verslavingsproblemen. Uit meerdere RCT-studies is eHealth effectief in het verminderen van deze internaliserende psychische problemen. Ehealth kan worden beschouwd als een veelbelovende oplossing voor de onderbehandeling van ambulante behandelde forensische delinquenten met een hoog risico. Met name de combinatie van reguliere face to face contacten en online sessies (blended care) lijkt een goede manier om passende zorg te kunnen bieden. Blended behandelen staat echter nog in de kinderschoenen en over de tevredenheid met en meerwaarde van blended care is nog niet veel geschreven, laat staan over de effectiviteit ervan (Blankers e.a., 2013).

Doelstelling
De Waag, centrum voor ambulante forensische ggz, startte in juni 2014 een eHealth pilot bij cliënten met forse agressieproblemen met als doel om de ervaringen van cliënten en behandelaars met blended care in kaart te brengen.

Methode
Het behandelprogramma Agressieregulatie op Maat voor volwassenen (AropMaat 24+), een interventie voor volwassenen met forse agressie problemen, is deels aangepast (bv. aanbod van filmpjes, ontspanningsoefeningen, om online te kunnen aanbieden. Op basis van eerder onderzoek naar eHealth werden twee zelfrapportage vragenlijsten ontwikkeld, een voor cliënten en een voor behandelaars. Beide vragenlijsten bevatte stellingen (4-puntsschaal variërend van 'helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’) over o.a.: voor- en nadelen eHealth, (ervaren) meerwaarde blended behandelen en mate van tevredenheid met online behandelen. 

Resultaten
In de presentatie wordt over de ervaringen gerapporteerd van cliënten en behandelaars met blended care. Tevens zal kort worden ingegaan op het implementatietraject.

Literatuur
Blankers, M., Donker, T. & Riper, H. (2013). E-Mental health in Nederland. De Psycholoog, 13-23.

>> presentatie