ja

12 november 2015 16:30 - 18:00

Culturele diversiteit in de GGz - op weg naar adequate cultuursensitieve CGt voor jeugdige en volwassen allochtone cliënten

Symposium | Zaal 64

Voorzitter: Jeroen Knipscheer

Professionals in de GGz ervaren het contact met (niet-westerse) allochtone patiënten dikwijls als problematisch. Onder etnische minderheidsgroepen zijn no-show en drop-out hoog - vaak meer dan het dubbele in vergelijking met autochtoon Nederlandse patiëntengroepen. Allochtone volwassenen en jeugdigen profiteren minder van het zorgaanbod dan autochtonen (e.g., Knipscheer, Drogendijk & Ghane, 2012).
In de afgelopen drie decennia is veel geïnvesteerd om bestaande behandelingen cultuursensitief te maken en professionals culturele competenties te laten verwerven (zie Van Dijk & Ghane, 2013). Een cultuursensitieve benadering maakt het mogelijk evidence-based behandeling effectiever toe te snijden op de allochtone doelgroep.
In dit symposium werken we deze cultuursensitieve benadering uit. We bespreken de state of the art binnen de wetenschappelijke literatuur op dit terrein en gaan in op welke manier het behandelproces aan te passen is om cognitieve gedragstherapie zo doeltreffend mogelijk te maken voor migranten en vluchtelingen.

Literatuur
Dijk, R. van & Ghane, S. (2013). Culturele competentie en i-psy: naar een plaatsbepaling. Den Haag: I-Psy.
Knipscheer, J.W, Drogendijk, A. & Ghane, S. (2012). Op weg naar een effectieve cultuursensitieve psychotherapie. In: J.W. Knipscheer & R.J. Kleber (redactie), Psychologie en de multiculturele samenleving (pp. 245-262). Den Haag: Boom | Lemma.