ja

12 november 2015 16:30 - 18:00

Ik Ben Oke, CGt voor kinderen met een negatief zelfbeeld

Workshop | Boszaal

Mariken Braber, Manon Mostert-Uijterwijk en Nicolette Martel

Begin 2015 is het cognitief gedragstherapeutisch protocol Ik Ben Oke uitgegeven. Dit protocol is ontwikkeld voor de behandeling van kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar met een negatief zelfbeeld. Deze individuele behandeling wordt sinds 2007 door meerdere instellingen enthousiast gebruikt.
In deze interactieve workshop besteden wij aandacht aan de wetenschappelijke achtergrond. Wij gaan in op de opbouw van het protocol en demonsteren/oefenen met een aantal cognitief gedragstherapeutische technieken, toegespitst op kinderen met zelfbeeldproblematiek.

Aan de orde komt het bewust worden van negatieve gedachten en bijpassend, instandhoudend gedrag, het uitdagen en toewerken naar helpende gedachten. In de training maken we gebruik van het DVD-schema: Denken-Voelen-Doen.
In de workshop is tevens aandacht voor het begeleiden van kinderen bij rollenspel en de techniek contraconditionering die kinderen helpt op een geloofwaardige positieve manier nieuwe helpende gedachten en constructiever gedrag te gaan oefenen en gebruiken.

Welkom aan allen die geïnteresseerd zijn in het bieden van behandelingen aan kinderen met een negatief zelfbeeld door een cognitief gedragstherapeutisch protocol en die zich verder willen bekwamen in het gebruik van de bijbehorende technieken.

Literatuur
Martel, N.S., Mostert-Uijterwijk, M.D. & Braber A.M.J (2015). Ik ben oke. Een cognitief gedragstherapeutische training voor kinderen met een negatief zelfbeeld. Handleiding. Arnhem CCD uitgevers.
Martel, N.S., Mostert-Uijterwijk, M.D. & Braber A.M.J (2015). Ik ben oke. Een training voor een beter zelfbeeld. Werkboek. Arnhem CCD uitgevers.

>> presentatie