ja

13 november 2015 10:30 - 12:00

Positieve en negatieve cognities in de etiologie en behandeling van psychopathologie

Symposium | Beneluxhal

Voorzitter: Kees Korrelboom

Nadat binnen CGt lange tijd de nadruk is gelegd op het rechtstreeks reduceren van negatieve opvattingen en emoties, komt er de laatste jaren meer ruimte voor het versterken van positieve. Volgens de huidige stand van zaken blijken zowel de eerste als de tweede strategie waarde te hebben. In het symposium zullen verschillende aspecten van zowel positieve als negatieve emoties in relatie tot (het behandelen van) psychopathologie worden belicht.

Na een korte introductie zal eerst een onderzoek worden gepresenteerd waar de nadruk ligt op het rechtstreeks reduceren van negatieve emoties. Het bijzondere aan deze voordracht is dat traditionele traumaverwerking met behulp van EMDR en IE ook blijkt te werken bij een patiëntengroep waarvan tot voor kort dikwijls werd gedacht dat therapeutische blootstelling aan negatieve herinneringen gevaarlijk zou zijn.
De tweede voordracht gaat over sociale fobie en verschillende dimensies van zelfwaardering. De verschillen worden gepresenteerd tussen de positieve en negatieve zelfwaardering van sociaal fobische patiënten enerzijds en die met OCS en een normale controlegroep anderzijds.
De derde bijdrage staat stil bij de rol van zelfwaardering in de manifestatie, het voortbestaan en de behandeling van eetstoornissen. Dit wordt geïllustreerd met een studie naar verschillende dimensies van zelfwaardering bij zowel eetstoornispatiënten als een normale controlegroep. Tevens wordt ingegaan op de relatie tussen verandering in zelfwaardering en verandering in eetpathologie ten gevolge van een nieuwe, primair op de eetpathologie gerichte behandeling.
In de vierde presentatie worden twee specifiek op het veranderen van zelfwaardering gerichte interventies met elkaar vergeleken. Enerzijds is dat EMDR 'rechtsom' dat negatieve representaties rondom zelfwaardering rechtstreeks tracht te reduceren en anderzijds COMET, een interventie die zich juist bezighoudt met het versterken van positieve zelfrepresentaties.
Tenslotte worden aan de hand van experimenteel onderzoek vragen gesteld over het werkingsmechanisme achter EMDR. Nu de aanwijzingen zeer sterk zijn dat het dubbel belasten van het werkgeheugen (dual tasking) tijdens trauma activering verantwoordelijk is voor trauma herevaluatie, wordt nagegaan of de emotionele valentie van de afleidende taak (positief, neutraal of zelfs negatief) ertoe doet.