nee

13 november 2015 10:30 - 12:00

Dual tasking bij traumabehandeling. Doet de emotionele valentie van de afleidende taak ertoe?

Lezing symposium | Beneluxzaal

Kees Korrelboom

Introductie
Het werkingsmechanisme achter EMDR was lang onduidelijk. Inmiddels heeft onderzoek aannemelijk gemaakt dat het dubbel belasten van het werkgeheugen tijdens trauma exposure in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de effectiviteit van de methode. Door tegelijk met het activeren van herinneringen aan het trauma een afleidende taak uit te voeren wordt het werkgeheugen dubbel belast. Vanwege de beperkte capaciteit van het werkgeheugen, kunnen beide taken niet tegelijk adequaat worden uitgevoerd. Door de omvang van de afleidende taak niet te groot, maar ook niet te klein te houden, nemen levendigheid en emotionaliteit van de traumarepresentatie af. Hierdoor wordt uiteindelijk een ‘mildere versie’ van de traumaherinnering vanuit het werkgeheugen gereconsolideerd in het langetermijngeheugen. Terwijl de effectiviteit van verschillende soorten afleidende taak (horizontale en verticale oogbewegingen, rekensommetjes maken, een computerspelletje spelen) inmiddels is aangetoond, is de effectiviteit van dual tasking tot nu toe bijna uitsluitend in verband gebracht met de omvang van de afleidende taak. Er zijn echter enkele aanwijzingen dat ook de emotionele valentie van de afleidende taak van invloed kan zijn. Juist deze vraag is onderzocht in twee studies die min of meer simultaan zijn uitgevoerd.

Materiaal en methodes
In een studie moesten 45 studenten negatieve persoonlijke herinneringen oproepen, terwijl ze gelijktijdig een afleidende taak uitvoerden. Een andere, vergelijkbare studie werd uitgevoerd bij patiënten met PTSS. In beide studies waren er drie condities: één met een in emotioneel opzicht neutrale afleidende taak, één met een positieve afleidende taak en één zonder afleidende taak (exposure only).
Het ging in beide gevallen om een cross-over design. Alle proefpersonen en patiënten werden blootgesteld aan alle drie de behandelcondities, waarbij de volgorde van de condities was gerandomiseerd. Primaire uitkomstmaten waren veranderingen in levendigheid en emotionaliteit van de negatieve herinneringen.

Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend. Naar verwachting is de studentenstudie voor het najaarscongres afgerond.

Literatuur
Gunter, R. W., & Bodner, G. E. (2008). How eye movements affect unpleasant memories: Support for a working-memory account. Behaviour Research and Therapy, 46, 913-931.

Hout, M.A., van den & Engelhard, I.M. (2012). How does EMDR work? Journal of Experimental Psychopathology, 5, 724-738.

>> presentatie