ja

13 november 2015 10:30 - 12:00

Cognitieve vertekeningen en vermijding bij angst- en stemmingsstoornissen: De rol van biologische aspecten en gedragscomponenten

Symposium | Brabantzaal

Voorzitter: Nessa Ikani

Cognitieve theorieën veronderstellen dat verschillende cognitieve processen, zoals vertekeningen in de informatieverwerking een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de instandhouding van angst- en stemmingsstoornissen. Zo liet onderzoek naar informatieverwerkingsprocessen zien dat angstige individuen een selectieve aandacht neigen te hebben voor angstgerelateerde informatie (aandachtsvertekening) en ambigue informatie eerder op een negatieve wijze interpreteren (interpretatievertekening). In dit symposium zullen verschillende studies worden gepresenteerd waarbij aandacht wordt besteed aan de rol van biologische aspecten en gedragscomponenten in relatie tot cognitieve vertekeningen geobserveerd in verschillende angst- en stemmingsstoornissen. Daarbij zal specifiek worden ingegaan op het modificeren van aandachtsvertekeningen door middel van Cognitive Bias Modification (CBM) en hormoontoediening. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de benadering van negatieve stimuli en vermijding van positieve stimuli te hertrainen door middel van een Positivity-Approach training.
Allereerst zal Eni Becker resultaten van een randomized control trial (RCT) bespreken waarin depressieve volwassenen gedurende vier sessies met een joystick werden getraind om positieve stimuli te benaderen en negatieve stimuli te vermijden. Deze bevindingen zullen worden aangevuld met resultaten van een recent onderzoek van Amras van Opdorp, die dezelfde Positivity-Approach training heeft getest in een klinische steekproef van depressieve volwassenen, waarbij de training echter enkel uit één trainingssessie bestond. In het kader van nieuwe experimentele (CBM) technieken, zal Martin Mobius resultaten laten zien van een recentelijk ontwikkelde aandachtstraining waarbij gebruik wordt gemaakt van eye-tracking om de onderliggende mechanismes van aandachtsvertekeningen en de effecten van aandachtstrainingen op selectieve aandacht verder te kunnen onderzoeken. Gero Lange zal vervolgens bespreken of toediening van het hormoon oxytocine invloed heeft op het verwerken van emotionele informatie en vermijdingsgedrag in het geval van sociale angst. Tot slot, zal Nessa Ikani presenteren of een Attention Bias Modification training erin slaagt om de aandacht te manipuleren in de gewenste richting en of deze trainingseffecten transfereren naar freeze-reacties en vermijdingsgedrag. Alle presentaties bespreken wetenschappelijke onderzoeksresultaten van klinische en niet-klinische steekproeven en de implicaties van deze resultaten voor de praktijk.