ja

13 november 2015 10:30 - 12:00

Je spullen of je leven: behandelen van verzamelstoornis

Workshop | Zaal 57/58

Helga Smidtman

Als je zeer gehecht bent aan spullen, in de simpelste dingen wel iets moois of nuttigs ziet en veel meer verzamelt dan je weg kunt gooien, dan ontstaat een verzamelstoornis. Een zichtbaar probleem, tenminste als je achter de voordeur mag kijken: bergen met rommel, zo veel dat normaal leven onmogelijk is. Maar de rommel is niet het probleem zelf, het is het gevolg ervan. Naast schaamte, woonproblemen, sociaal isolement, ruzies met dierbaren. Behandelen van hoarding betekent de cliënt leren onthechten aan wat nog zo dierbaar is, keuzes maken, opruimen en de neiging tot verzamelen weerstaan. Lange tijd dachten we dat hoarding zeer moeilijk behandelbaar is, onderzoek laat zien dat dit niet helemaal klopt. Een behandeling voor CGt-ers met geduld, vaardigheid en aardigheid in het omgaan met paradijsvogels en goede motiverende gespreksvaardigheden. En die niet bang zijn voor vieze handen.

In de workshop wordt het behandelprotocol doorlopen, met daarin aandacht voor casusconceptualisatie, diagnostische instrumenten, behandeltechnieken. Met een aantal onderdelen wordt geoefend, aan de hand van casuïstiek. Eigen inbreng wordt erg gewaardeerd.

Literatuur:
Morein-Zamir, S., Papmeyer, M., Pertusa, A., Chamberlain, S.R., Fineberg, N.A., Sahakian, B.J., et al. (2014). The profile of executive function in OCD hoarders and hoarding disorder. Psychiatry Research, 215, 659-667.

Muroff, J., Steketee, G, Frost, R.O & Tolin, D.F. (2014). Cognitive Behavior Therapy for Hoarding Disorder: Follow-up findings and predictors of outcome. Depression and Anxiety, 31, 964-971.

Steketee, G., Frost, R.O., Tolin, D.F., Rasmussen, J., Brown, T.A. (2010). Waitlist-Controlled Trial of Cognitive Behavior Therapy for Hoarding Disorder. Depression and Anxiety, 27(5), 476-484.

Tolin, D.F., Frost, R.O. & Steketee, G. (2014). Buried in treasures. Help for Compulsive Acquiring, Saving, and Hoarding. 2nd edition. Oxford: University Press.

Tolin, D.F. (2011). Understanding and Treating Hoarding: A Biopsychosocial Perspective. Journal of Clinical Psychology, 67(5), 517-526.

>> presentatie