ja

13 november 2015 10:30 - 12:00

CGt bij angststoornissen op latere leeftijd; van gebrek aan (h)erkenning en therapeutisch nihilisme naar een passend aanbod

Workshop | Parkzaal

Josien Schuurmans

In deze workshop besteden wij aan verschillende facetten:
* Het leren herkennen van angststoornissen op latere leeftijd, door aandacht te schenken aan de leeftijdsspecifieke invulling van angstklachten, klachtenpresentatie, differentiaal diagnostische overwegingen en de rol van somatiek;
* Het vergroten van de kennis over de behandelbaarheid van angststoornissen op latere leeftijd, door een overzicht te geven van de huidige stand van zaken in onderzoek en praktijk.

Wij besteden specifiek aandacht aan veel voorkomende misverstanden en vooroordelen rond angst bij ouderen. Onder andere door met elkaar van gedachten te wisselen over de rol die je eigen ideeën over ouder zijn, of ouder worden als behandelaar, een adequate herkenning en behandeling kunnen bemoeilijken.

Verder komen vragen aan de orde als: Zijn er aanpassingen nodig voor de gebruikelijke CGt interventies bij angststoornissen? En zo ja, welke aanpassingen? Welke aanpassingen zijn evidence-based en welke berusten meer op klinische ervaring?

In de workshop is veel tijd voor interactie, casuïstiekbespreking en discussie.

Literatuur
Schuurmans J, Balkom AJLM van. (2011) Late life anxiety disorders: a review. Current Psychiatry Reports, 13: 267-73.
Schuurmans, J., Hendriks, G.J. & Zelst, W.H. van (2010). Angststoornissen: Anxiety disorders. In R. Mast (Ed.); Handbook of geriatric psychiatry (pp. 309-322). Utrecht: De Tijdstroom.

>> presentatie