ja

13 november 2015 13:00 - 14:00

Exposure bij eetstoornissen

Clinical masterclass | Baroniezaal

Hermien Elgersma en Renate Neimeijer

Een jongere met anorexia een magnum laten eten? Moeten we wel of niet ouders betrekken bij exposure? En zo ja, hoe dan? Aan welke deelgebieden kun je als therapeut denken als het gaat om het toepassen van exposure? Welke plek neemt exposure in in het totale behandelbeleid? Als de therapeut de hele behandeling alleen heeft gepraat, is dat dan ook exposure? Wie is er bang voor exposure; de jongere of de therapeut?

Hoewel één van de werkzame bestanddelen in een behandeling van jongeren met een eetstoornis exposure is, wordt deze nog niet altijd (optimaal) toegepast. Daarbij is er nog betrekkelijk weinig gepubliceerd over hoe een goede exposure voor jongeren met eetstoornissen er uit zou moeten zien. In deze clinical masterclass geven Hermien Elgersma en Renate Neimeijer eerst kort de nieuwste stand van zaken op het gebied van exposure bij eetstoornissen weer en vervolgens demonstreren zij ter plekke belangrijke onderdelen van exposure bij jongeren met een eetstoornis. Ook wordt er filmmateriaal met voorbeelden getoond. Tijdens de masterclass worden valkuilen besproken en is er ruimte voor vragen.

Het doel van deze masterclass is het opfrissen van kennis, het krijgen van concrete handvatten en ter inspiratie voor therapeuten hoe de exposure praktisch vorm te geven.

(Hoewel exposure zeker ook bij jongeren met obesitas kan worden toegepast, laten we dat gezien de tijdsduur van de CMC buiten beschouwing.)

>> presentatie