ja

13 november 2015 13:00 - 14:00

VGCt beleidssymposium

Symposium | Zaal 63

Bestuur en ledenraad

Ben je benieuwd hoe er invulling wordt gegeven aan het beleidsplan 2015-2017? Tijdens dit symposium praat het bestuur je bij over verschillende speerpunten. Natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen.

Federatie P3NL
Samen met acht andere verenigingen vormt de VGCt de federatie P3NL. De federatie vertegenwoordigt de belangen van psychologen-, psychotherapeuten- en pedagogenverenigingen. Onze voorzitter, Arnold van Emmerik, maakt deel uit van het bestuur van de federatie. Hij geeft je een update van P3NL.

Kennisproject
Er is, zowel binnen als buiten de VGCt, veel kennis over cognitieve gedragstherapie. Deze kennis willen we een nieuwe impuls geven en beter beschikbaar maken ovor onze leden en andere professionals. Hiervoor is een nieuw actiepunt toegevoegd aan het beleidsplan van de vereniging.

Op donderdag 12 november is er ook een beleidssymposium over de actualisering van de opleiding, om 14.00 uur in de Boszaal.