ja

13 november 2015 13:00 - 15:30

Het maken van een Holistische Theorie bij complexe symptoom- en persoonlijkheidsstoornissen met integratie van de DSM-5

Workshop | Boszaal

Adriaan Sprey

In een holistische theorie is royaal plaats voor veerkracht, positieve “gezonde” trekken en voor versterking van het persoonlijkheids-functioneren vanuit het innovatieve dimensionele model voor persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-5.

Na een korte theoretische inleiding volgt plenair de toepassing van het model op een voorbeeldcasus. Daarna oefenen we in duo’s bij een eigen complexe casus met het invullen van een schema van de holistische theorie op papier. Dit schema wordt uitgedeeld. Tussentijds bespreken we regelmatig plenair de vorderingen, dilemma’s en stagnaties.

Veel of weinig ervaring met persoonlijkheidsstoornissen is minder van belang dan een eigen complexe casus en het kennen van voldoende anamnestische en actuele gegevens van deze casus. Afsluitend volgt een evaluatie van de bruikbaarheid in de klinische praktijk.
De handleiding voor het maken van een holistische theorie bij persoonlijkheidsstoornissen met comorbide symptoomstoornissen en de toepassing van de nieuwe dimensionele DSM-5 is na te lezen in een vernieuwd Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen.

Literatuur
APA, American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.), section III: alternative DSM-5 model for personality disorders. Washington DC: American Psychiatric Press.

Sprey, A. (2015) Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen, DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. (2e geheel vernieuwde druk) Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Presentatie te downloaden op www.adriaansprey.nl