ja

13 november 2015 13:00 - 15:30

La grande bellezza of Klinische behandeling van eetstoornissen 2.0: CBT-E in de kliniek

Workshop | Zaal 57/58

Marije van Yperen en Elske van den Berg

Het transdiagnostische model voor behandeling van eetstoornissen (Cognitive Behavioral Therapy Enhanced), ontwikkeld door Christopher Fairburn en zijn collega’s in Oxford, is op dit moment de meest effectieve evidence based behandeling. 70% Van de patiënten verbetert significant na een 20-weekse poliklinische behandeling.
Echter, niet alle cliënten zijn -door de ernst van hun eetprobleem- in staat te profiteren van deze poliklinische therapie en hebben intensievere behandeling nodig.

Hoe implementeer je een protocollaire aanpak die voor poliklinische behandeling van eetstoornissen is geschreven in een klinische setting?
In deze workshop neem je kennis van de huidige stand van zaken van CBT-E in de klinische praktijk, zoals ontwikkeld door Riccardo Dalle Grave in Villa Garda in Verona. Je krijgt een kijkje in de keuken van de kliniek van Novarum, gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen en obesitas in Amsterdam. En je leert hoe de diverse in stand houdende mechanismen uit het CBT-E model van Fairburn groepsgewijs aan bod kunnen komen. Je hebt geleerd wat je allemaal NIET hoeft te behandelen en durft spaarzaam om te gaan met de effectief gebleken interventies.

Leerdoelen
Kennis over stand van zaken in de wetenschap en in de praktijk rondom diagnostiek, transdiagnostiek en (klinische) behandeling van eetstoornissen met CBT-E.

Werkvormen
Plenaire bespreking, demonstraties door docent, oefenen in subgroepjes.

Literatuur
Fairburn, C.G. (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York, Guilford Press.

Dalle Grave, R.(2012). Intensive Cognitive Behavior Therapy for Eating Disorders. New York, Nova Science Publishers.

Dalle Grave, R.(2013). Multistep Cognitive Behavior Therapy for Eating Disorders. Plymouth, Jason Aronson

Dalle Grave, R.(2011). Intensive Cognitive Behavioral Treatment for Eating Disorders, European Psychiatric Review 4(1), 59-64

>> presentatie 1
>> presentatie 2