ja

13 november 2015 14:00 - 15:30

Genezende verwachtingen? Inzichten in het placebo-effect voor de klinische praktijk

Symposium | Brabantzaal

Voorzitters: Andrea Evers  en Kaya Peerdeman

Het placebo-effect speelt een belangrijke rol in de behandeling van een breed scala aan somatische en psychische aandoeningen. Dit geldt niet alleen in klinische trials, waar nieuwe behandelingen vergeleken worden met een placebo, maar ook in de klinische praktijk. Onderzoek toont immers dat de effectiviteit van behandelingen wordt beïnvloed door placebo en placebo-gerelateerde effecten, zoals de verwachtingen die iemand heeft over de behandeling.
In dit symposium gaan we in op de vraag hoe we de kennis uit het onderzoek naar placebo-effecten in de klinische praktijk kunnen toepassen om behandeleffecten mogelijk te optimaliseren. Hiervoor zullen tevens recente wetenschappelijke resultaten op het gebied van somatische aandoeningen en klachten worden gepresenteerd en in een breder kader voor mogelijke klinische toepassingen worden geplaatst.
Andrea Evers geeft een overzicht van de wetenschappelijke kennis over het placebo-effect en mogelijke therapeutische toepassingen van deze kennis in de klinische praktijk. Vervolgens geven wij enkele concrete voorbeelden op basis van recent experimenteel onderzoek. Danielle Bartels vertelt over de invloed van placebo- en nocebo-effecten, geïnduceerd met conditionering en verbale suggesties, op de ervaring van jeuk. Kaya Peerdeman presenteert onderzoek over de rol van verwachtingen, geïnduceerd door verbale suggesties en verbeelding, bij pijnvermindering. Marjolein Hanssen vertelt vervolgens over de mogelijke invloed van optimisme, geïnduceerd met verbeeldingsopdrachten, op pijn. Ellen Smets sluit het symposium af door een overzicht te geven van onderzoek op het gebied van de arts-patiëntcommunicatie. Zij gaat ook in op de meest recente wetenschappelijke inzichten in de processen die de communicatie tussen artsen en hun patiënten bevorderen of juist nadelig beïnvloeden.