ja

13 november 2015 14:00 - 15:30

Imagery behandeling bij psychose klachten

Workshop | Zaal 80/81

Carlos Croes en Tonnie Staring

Achtergrond
Hoewel A.T. Beck al een breed begrip van disfunctionele cognitieve inhoud hanteerde (inclusief mentale beelden), zijn veel CGt-programma’s gericht op de verbale representaties (gedachten) van patiënten. Dit is onder andere nuttig gebleken in CGt bij psychose. Echter, steeds meer studies suggereren dat ook visuele representaties (imagery) een belangrijke rol spelen in het veroorzaken en in stand houden van psychotische pathologie. Er zijn aanwijzingen dat een hogere emotionaliteit en levendigheid van psychosegerelateerde imagery samenhangt met de ernst van psychotische belevingen. Positieve imagery kunnen leiden tot zelfverheerlijking (in bijv. manische episoden), en negatieve imagery kunnen leiden tot angst (in bijv. dreiging vanuit het complot). Dit impliceert dat het verminderen van de levendigheid en emotionaliteit van die imagery - door bijvoorbeeld EMDR - een potentieel effect zou kunnen hebben op de lijdensdruk en beperkingen rondom psychotische ervaringen. Maar hoe wordt dat ingepast in de huidige CGt-programma’s voor psychose?

Leerdoelen
- Kennis opdoen omtrent de wetenschappelijke stand van zaken over de wijze waarop imagery een rol speelt bij psychose.
- EMDR wordt naast CGt als een mogelijke behandelmethode voor psychosegerelateerde imagery geïntroduceerd. In de workshop worden bovendien de voorlopige resultaten gepresenteerd van een case-series onderzoek naar imagery-behandelingen bij psychotische stoornissen middels EMDR.
- Er wordt geoefend hoe je psychoseklachten conceptualiseert in een cognitief gedragstherapeutisch model, en hoe daarbij gezocht wordt naar relevante disfunctionele imagery.

Werkvormen
- Theorie middels powerpointslides
- Plenaire discussie
- Oefenen in tweetallen
- Evaluatie

Literatuur
Croes, C.F., van Grunsven, R., Staring, A.B.P., Berg, D.P.G. van de, Jongh, A. de, & Gaag, M. van der. (2014)Mentale beelden bij psychose: EMDR als een nieuwe interventie bij het behandelen van stemmen en wanen. Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (9), 568-576.

Berg, D.P.G van den, Vleugel, B. van der, & Staring, A.P.B. (2010). Trauma, psychose, PTSS en de toepassing van EMDR. Directieve Therapie, 30 (4), 303-328.

Gaag, M. van der, Staring, A.P.B, & Valmaggia, L. (2012). Handboek psychose. Amsterdam: Uitgeverij Boom. (Hoofdstuk 10: Cognitieve gedragstherapie bij hallucinaties en wanen).

>> presentatie