ja

13 november 2015 14:00 - 15:30

Positieve Psychotherapie

Workshop | Zaal 55/56

Sven-Eric Roovers

Leerdoel
Deelnemers leren hoe ze de evidence-based behandeling positieve psychotherapie kunnen toepassen bij cliënten met een depressieve stoornis.

Werkvorm
Activerende workshop met veel interactieve oefeningen uit het "Positive Psychotherapy" protocol, zoals dat is ontwikkeld door dr. Tayyab Rashid en prof.dr. Martin Seligman. Dit is een evidence-based behandelprotocol dat bestaat uit 14 sessies. Het is niet alleen gericht op het verminderen van depressieve klachten, maar ook op het helpen van depressieve cliënten om te kunnen floreren op meerdere levensgebieden.

Voorbeelden van actieve oefeningen:

1) Oefenen met het schrijven van een positieve introductie over jezelf;
2) Oefenen in positief communiceren;
3) Oefenen in het spotten van "Signature strengths" (sterke kanten) bij jezelf en anderen;
4) Oefenen met het ook positief kunnen groeien naar aanleiding van traumatische ervaringen;
5) Oefenen met kunnen vergeven en met dankbaar kunnen zijn.

Literatuur
Rashid, T. & Seligman, M. Hoofdstuk 13: Positive Psychotherapy, in: Wedding, D. & Corsini, R.J. (2014) Current Psychotherapies , USA, Brooks/Cole CENGAGE Learning.

>> presentatie