ja

13 november 2015 14:00 - 15:30

EMDR in een behandeling Dialectische Gedragstherapie van jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Workshop | Zaal 63

Steven Meijer en Agaath Koudstaal

Het is aannemelijk dat een therapie gericht op borderline problematiek de kans op een gunstig beloop bij jongeren met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis kan vergroten. Juist vroeg ingrijpen, ook als er nog geen sprake is van een volledige borderline persoonlijkheidsstoornis, is hierbij belangrijk. Gezien de grote gelijkenis tussen persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en jongeren is het mogelijk onderzochte en effectief gebleken behandelvormen uit de volwassenzorg toe te passen voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren.
Een effectieve behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis is Dialectische Gedragstherapie. Deze behandeling is effectief gebleken in het terugdringen van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag, ook bij jongeren. Dialectische Gedragstherapie richt zich op het vermeerderen van de zelfcontrole. Maar wat te doen wanneer de PTSS problematiek het vuur onder de borderline klachten aanwakkert en de patiënt ernstig invalideert in het dagelijks leven, waardoor de randvoorwaarden voor een behandeling van borderline problematiek in gevaar komen?
Wellicht is het mogelijk bij dergelijke ernstige problematiek met EMDR, als onderdeel van het totaalpakket van de geboden behandeling, tot een beperkte maar desalniettemin belangrijke reductie van de PTSS-klachten te komen. In deze workshop beschrijven wij een stappenplan hoe en wanneer EMDR een aanvulling kan zijn in een DGT behandeling. Alle stappen illustreren wij met casuïstiek en soms videofragmenten. Mogelijke complicaties die in een dergelijke behandeling kunnen optreden krijgen aandacht.

Literatuur
Meijer, S. & L.M.C van den Bosch (in druk) EMDR en Dialectische gedragstherapie: het beslechten van dialectisch dilemma. In: Broeke, E. ten, A. de Jong & H.J. Oppenheim: Handboek EMDR, deel 2: casusconceptualisatie en specifieke patientengroepen. Harcourt Press.
Koudstaal, J.A., S.B. Meijer en R. de Bruin (in voorbereiding) EMDR bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Beer, R. en C. de Roos: Handboek EMDR kinderen en Jeugd. LannooCampus Nederland

>> presentatie