ja

Overzicht van e-marketaanbieders

| Diezezaal

Bekijk hier welke organisaties tijdens dit tijdslot aanwezig zijn.

Universiteiten en instellingen
Nieuw onderzoek naar e-mental health vindt razendsnel zijn weg naar de praktijk. Op donderdag en vrijdag kun je in de pauzes en tijdens de borrel kennismaken met verschillende organisaties en universiteiten die (delen van) cognitieve gedragstherapie inzetten voor online behandeling. Denk aan apps, virtual reality en Cognitive Bias Modification. De organisaties die hieronder beschreven staan, zijn alléén aanwezig op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur en op vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Diezezaal. 

Approach Avoidance Training (AAT) is een Cognitive Bias Modification-training. De deelnemers zien plaatjes van alcohol en plaatjes van non-alcoholische dranken. Zij moeten de alcohol-plaatjes ‘wegduwen’ en non-alcoholische plaatjes ‘naar zich toe trekken’. De eerste klinische experimenten lieten zien dat de training de approach bias in een avoidance bias voor alcohol veranderde. Bovendien was de terugval in drinkgedrag minder. Om de Alcohol-AAT laagdrempelig en toegankelijk te maken voor een breder publiek, is er een app van gemaakt. Tijdens de e-market wordt de app gedemonstreerd, wordt uitleg gegeven over de werking en worden de eerste ervaringen gedeeld.
Marleen Bratti-van der Werf
Saxion University of Applies Sciences
m.k.j.vanderwerf@saxion.nl
categorie: app

Ricky en de Spin is een gedragstherapeutisch computerspel voor kinderen tussen zes en twaalf jaar die voor een dwangstoornis in behandeling zijn. Het spel is gebaseerd op goed geëvalueerde behandelprotocollen voor dwangstoornissen bij kinderen en volwassenen. Er is sinds kort een Nederlandstalige versie beschikbaar (Engelse tekst met Nederlandse ondertitels). Ook de bijbehorende werkbladen voor de kinderen zijn in het Nederlands vertaald. Het spel kan door Nederlandse en Vlaamse therapeuten voor de behandeling van dwangklachten worden ingezet.
Veronika Brezinka
Universiteit Zürich
veronika.christiaanse-brezinka@uzh.ch
categorie: game

Met de Learn2ACT app kunnen cliënten aan het werk gezet worden buiten de contactmomenten. De app herinnert aan wat écht telt in het leven: de waarden. Wekelijks kunnen cliënten ingeven in welke mate ze naar hun waarden leven. Hierdoor krijgen ze zicht op hun persoonlijke evolutie en kunnen ze zichzelf bijsturen. Via het online platform zijn deze gegevens ook toegankelijk voor de hulpverlener, als de cliënt dat wil. Zo kan de hulpverlener op afstand de toestand van zijn cliënten volgen en ingrijpen indien nodig. Momenteel loopt een wetenschappelijk onderzoek waarbij onderzocht wordt of de app de effectiviteit van de behandeling vergroot.
Ellen Excelmans
vrijgevestigd psycholoog
ellen@debraam.be
categorie: app

De Oculus Rift is een geschikt hulpmiddel bij het behandelen van angst en exposure is de behandeling van eerste voorkeur bij deze problemen. Met de Oculus Rift kunnen we 360 graden beelden (en geluid) gebruiken in de exposuretherapie, zodat de cliënt in een virtuele angstwekkende omgeving kan oefenen. Dit is voor de cliënt geruststellend en heeft als voordeel dat de therapeut tijdens het oefenen direct betrokken is. De eerste onderzoeksresultaten van deze behandelingen zijn positief. Cliënten weten dat ze zich in een virtuele wereld bevinden, maar het voelt voor hen heel echt. Een andere positieve bevinding is het doorbreken van het vermijdingsgedrag, doordat de therapeut de cliënt direct kan coachen en stimuleren.
Petra Fokkema
Reik
pjfokkema@hotmail.com
categorie: virtual reality

Het onderzoek naar Cognitive Bias Modification (CBM) is internationaal sterk in beweging. Tegelijkertijd is de drempel voor onderzoekers en therapeuten om zelf te experimenteren met CBM hoog. Met Ambigo proberen we die kloof te overbruggen: het is een online systeem waarin eenvoudige CBM taken (voor interpretatiebias met de scenario-taak en imagery; aandachtsbias met een bouncing-image taak) draaien en toegankelijk kunnen worden gemaakt voor deelnemers. Deelnemers krijgen een persoonlijk traject van meerdere taken met speciaal geselecteerde stimuli (bijvoorbeeld 3x per week, aandachtsbias en interpretatiebias afgewisseld). Met Ambigo willen we het CBM onderzoek dichter naar de praktijk brengen, om samen op kleine schaal te kijken wat er werkt.
Eva de Hullu
Open Universiteit
eva.dehullu@ou.nl
categorie: online behandeling

PsyMate® is een app waarmee een gebruiker meerdere malen per dag aangeeft hoe hij/zij zich voelt. Via een korte vragenlijst geef je binnen een minuut aan of je down bent of angstig, je geeft aan wat je op dat moment aan het doen bent, waar je bent en met wie je bent. De simpele vragen geven naar verloop van tijd inzicht in hoe het met je gaat en in welke omstandigheden het goed of minder goed met je gaat. Dit is verbluffend simpel en daarom ook zo goed. Een gebruiker kan zijn behandelaar tijdelijk toegang geven tot zijn resultaten, zodat er tijdens een behandeling gesproken kan worden over de inzichten die de app over het dagelijks leven van iemand geeft. Data wordt automatisch geanalyseerd en weergegeven in interactieve grafische rapporten.
Etienne van der Stokker
smarteHealth GmbH
e.vanderstokker@smartehealth.com
categorie: app

De online platforms van Minddistrict en Moodbuster (ontstaan uit het ICT4depression-EU project) richten zich op verschillende mogelijkheden van blended CGt (de combinatie van gesprekken op de poli en internettherapie), zowel wat betreft technologie als de inhoudelijke aspecten van de behandeling. Daarnaast tonen we een innovatieve applicatie voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen met (terugkerende) stemmingsklachten. Er zijn onderzoekers van de verschillende projecten van de VU en GGz inGeest aanwezig om informatie te delen over de gebruikerservaringen van therapeuten en patiënten, de eerste wetenschappelijke bevindingen en de voorwaarden voor implementatie in de klinische praktijk.
Lisa Kooistra
Vrije Universiteit
l.c.kooistra@vu.nl
categorie: online behandeling

Bij Cognitieve Bias Modificatie voor aandacht (CBM-A) en interpretatie (CBM-I), wordt via eenvoudige computertaken de wijze van informatieverwerking beïnvloed. Hiermee verminderen de negatieve vertekeningen in informatieverwerking bij angst en depressie. Op de e-market presenteren we verschillende computertaken van het onderzoek die je zelf kunt uitproberen:
- zoek het ene positieve gezicht in een 4x4 grid van negatieve emotionele gezichten;
- reageer op een probe die verschijnt op de plaats van één van twee gezichten;
- interpreteer ambigue scenario's op positieve wijze door het aanvullen van een woordfragment;
- geef een positieve interpretatie aan ambigue foto's in combinatie met één of enkele woorden.
Leone de Voogd
Universiteit van Amsterdam
e.l.devoogd@uva.nl
categorie: online behandeling

Stel je doelen met de Goalie-app! Het effect van gedragsactivatie is vergelijkbaar met dat van Cognitieve Gedragstherapie. Door gebruik te maken van mobiele technologie kan de bekrachtiging van (gezond) gedrag direct aan de patiënt worden teruggekoppeld (direct feedback). De tijdsduur tussen het vertonen van (gezond) gedrag en de (positieve) bekrachtiging daarvan wordt zo veel korter. Dit verheldert de relatie tussen het gedrag en de consequenties daarvan (de ‘stimulus-contingentie’ verbetert), waardoor gedrag sneller kan veranderen. In januari 2016 zal een doelmatigheidsonderzoek starten bij PsyQ om de effectiviteit en doelmatigheid van Goalie te onderzoeken.
Sharon Bean
PsyQ
S.Bean@psyq.nl
categorie: app

Het iBook LONTE (Leren Om Niet Te Eten) is bedoeld voor behandelaars die werken met cliënten met overgewicht, obesitas en eetproblemen. Het is een evidence-based psychologisch behandelprogramma, gestoeld op cognitieve gedragstherapie. LONTE is een digitaal tekstboek, vol met een filmfragmenten, dagboekformulieren en vragenlijsten. Bijna elke beschreven techniek wordt ook uitgelegd met beeldfragmenten. Denk aan uitleg van de rationale, huiswerkopdrachten of het opstellen van gedragsexperimenten. LONTE is geproduceerd door prof. dr. Anita Jansen, autoriteit op het gebied van onderzoek en behandeling van eetstoornissen en obesitas, in samenwerking met haar collega dr. Sandra Mulkens, onderzoeker en klinisch psycholoog.
Sandra Mulkens
Universiteit Maastricht
s.mulkens@maastrichtuniversity.nl
categorie: iBook