nee

Posterpresentaties

| Diezezaal

Bekijk de titels en auteurs van alle posters die tijdens het congres te zien zijn.

Veel goed recent Nederlands en Vlaams onderzoek wordt gepresenteerd op internationale congressen. Wij zien graag dat ook onze congresbezoekers kennis kunnen nemen van dit onderzoek. De bedoeling van de posters is om collega-gedragstherapeuten op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Posterprijs
Alle posters zijn gedurende het gehele congres te bekijken in de Diezezaal. Op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur krijgen de congresdeelnemers de gelegenheid om vragen te stellen aan de auteurs die bij de posters aanwezig zijn. Drie van de onderstaande posters worden dan ook genomineerd voor de posterprijs. De winnaar zal tijdens de uitreiking van de posterprijs om 18.00 uur bekend worden gemaakt. De prijs is gratis deelname aan het najaarscongres van 2016.

Overzicht posters, in willekeurige volgorde
Blended e-health: what motivates therapist and patient?
Janneke Aerts
GGZ Westelijk Noord Brabant
j.aerts@ggzwnb.nl

E-care 4 Caregivers: An online intervention for non-professional caregivers caring for a depressed patient: A pilot-RCT.
Lisette Bijker
Vrije Universiteit Amsterdam
l.bijker@vu.nl

Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) voor chronische, therapieresistente depressie: onderzoeksopzet
Mira Cladder-Micus
Vrije Universiteit Amsterdam
mira.cladder-micus@radboudumc.nl

Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen
Silvia van Dijk
UMCG
s.d.m.van.dijk@umcg.nl

Welbevinden meten in de GGz
Rogier van Erp Taalman Kip
Pro Persona
r.van.erp@propersona.nl

Werken aan zorg op maat: effectiviteit van Blended internet-based cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met angststoornissen.
Leonie Kreuze
Rijksuniversiteit Groningen
l.j.kreuze@rug.nl

DERDE PRIJS
Copingsstrategieën die bijdragen aan veerkracht na de vermissing van een dierbare: een interviewstudie
Lonneke Lenferink
Rijksuniversiteit Groningen
l.i.m.lenferink@rug.nl

De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie voor verwanten van langdurig vermiste personen: studie-opzet van een gerandomiseerde klinische trial
Lonneke Lenferink
Rijksuniversiteit Groningen
l.i.m.lenferink@rug.nl

‘Leer jezelf door een roze bril bekijken’: preventief online zelfhulpprogramma
Renate Neimeijer
Rijksuniversiteit Groningen
r.a.m.neimeijer@rug.nl

Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren - Competitive Memory
Paulien Peters
Intermetzo
peterspaulien@gmail.com

EERSTE PRIJS
Kan de doeltreffendheid van de elektronische sigaret verklaard worden door een leerproces? Een experimenteel onderzoek naar de impact van verschillende geconditioneerde stimuli op craving-reductie en tabaksconsumptie
Dinska van Gucht
Thomas More
dinska.vangucht@thomasmore.be

TWEEDE PRIJS
Imagine the bright side of life: does interpretation bias training reduce adolescent anxiety and depression?
Leone de Voogd
Universiteit van Amsterdam
e.l.devoogd@uva.nl

Waar lichaamsontevredenheid en de centrale rol van lichaam en gewicht voor eigenwaarde samenkomen: De ontwikkeling van de Domain-Directed Self-Esteem Scale
Maartje Vroling
Amarum (GGnet)
m.vroling@ggnet.nl