Josien Schuurmans

Senior onderzoeker, Gz-psycholoog

GGz inGeest

Josien Schuurmans is in 2006 gepromoveerd op de behandeling van angststoornissen op latere leeftijd. Ze was als voorzitter van de werkgroep en eerste auteur betrokken bij de totstandkoming van het addendum ouderen op de landelijke multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Ze is op dit moment als werkgroeplid betrokken bij de totstandkoming van de eerste generieke module voor de basis GGZ, en de nieuwe zorgstandaard angststoornissen.

In haar functie als gz-psycholoog en onderzoeker maakt zij zich sterk voor verbetering van de herkenning en het inzetten van evidence-based psychologische behandelingen voor angststoornissen (en depressie) op latere leeftijd. Haar onderzoek richt zich eveneens op de toepasbaarheid van e-health bij ouderen als toevoeging aan het bestaande behandelaanbod in de specialistische GGZ.

Ze is op dit moment als projectleider betrokken bij een studie over de ondersteuning van ouderen met een bipolaire stoornis of een recidiverende depressie door de inzet van een speciaal daarvoor ontwikkelde e-health tablet in de reguliere geestelijke gezondheidszorg (ecare@home).

Deel deze pagina