Ruud Beunderman

supervisor VGCt, docent RINO Groep en RINO Noord Holland

Werkzaam in eigen praktijk

Ruud Beunderman was werkzaam als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij o.m. de Afdeling Medische Psychologie en Arkin GGZ Amsterdam. Hij is supervisor VGCt, VKJP, NVP. Naast werkzaamheden in zijn eigen praktijk is hij docent supervisorencursussen voor o.m. de VGCt, RINO Groep, RINO NH.

Hij heeft onderzoek gedaan naar en behandeling van cliënten met SOLK. Proefschrift vroegtijdige herkenning van het hartinfarct. De laatste 20 jaar is Beunderman actief betrokken bij de opleiding van supervisoren VGCt (o.m. docent eerste supervisorencursussen en thans onderlinge toetsing supervisoren VGCt). 
Zie o.m. zijn boeken:
Beunderman R. en F.M.B. van der Maas (Red.) . Supervisie in de GGZ. Een oriëntatie op de praktijk.Assen: Van Gorcum (2011).
Beunderman R., Colijn S.C., Geertjens L. en F.M.B. van der Maas (Red.). Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: de Tijdstroom (te verschijnen zomer 2016).

Deel deze pagina