Sandra Raabe

promovenda, docent afdeling klinische psychologie

Universiteit van Amsterdam

Sandra Raabe heeft klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als psycholoog op de afdeling Psychodiagnostiek en het Topzorgprogramma Psychotrauma van het Academisch Medisch Centrum (AMC), is zij sinds 2003 als docent verbonden aan de programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2008 combineert zij deze werkzaamheden met een promotieonderzoek. Dit onderzoek betreft een interventiestudie naar Imagery Rescripting bij PTSS ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering en wordt in samenwerking met het Sinaicentrum (Amstelveen) uitgevoerd.

Deel deze pagina
  • s.raabe@uva.nl