ja

10 november 2016 11:30-13:00 uur

Virtual Reality enhanced Cognitieve Gedragstherapie bij achterdocht en angst in sociale situaties (VR-CGTp): hoe pas je dit zelf toe als cognitief gedragstherapeut?

Workshop | Zaal 65

Roos Pot-Kolder, Elsbeth Zandee

De behandeling VR-CGTp voor achterdocht in sociale situaties is de afgelopen drie jaar ontwikkeld en vervolgens op effectiviteit onderzocht. Dit is gebeurd met een RCT-behandelstudie (‘VRETp’) [1] bij zeven GGZ-instellingen in Nederland. 
De workshop bestaat uit twee onderdelen. Allereerst zal de behandeleffectiviteit worden gepresenteerd van de ‘VRETp’ studie (n=116). Belangrijkste bevinding is dat paranoia en angst dalen in het dagelijkse leven van cliënten. Het effect van de virtuele behandeling generaliseerd naar sociale situaties in het echte leven. Dit resultaat blijft behouden bij de follow-up. 
Vervolgens zal het grootste deel van de workshop worden besteed aan de praktische toepassing van VR-CGT bij achterdocht en angst in sociale situaties. Met behulp van demonstraties, praktische oefeningen en casuïstiek leren de deelnemers virtual reality omgevingen in te zetten voor exposure, gedragsexperimenten en cognitieve technieken. Verwacht in sub-groepjes regelmatig actief aan het werk te worden gezet! Er zal een Virtual Reality set aanwezig zijn om mee te oefenen, en om plenair voorbeelden uit te werken die uit de oefeningen naar voren komen.

Leerdoelen
1.Weten welke behandeleffecten van Virtual Reality enhanced CGT bij achterdocht in sociale situaties zijn gevonden in wetenschappelijk onderzoek.
2.Leren hoe je als therapeut Virtual Reality omgevingen kan inzetten voor o.a. exposure, gedragsexperimenten en cognitieve technieken in de cognitief gedragstherapeutische behandeling van achterdocht in sociale situaties.

Literatuur
[1] Pot-Kolder, R., Veling, W., Geraets, C. & van der Gaag, M. (2016). Effect of virtual reality exposure therapy on social participation in people with a psychotic disorder (VRETp): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 17(1). DOI: 10.1186/s13063-015-1140-0