ja

10 november 2016 14:00-15:30 uur

TOPGGz

Lezingencyclus | Brabantzaal

Tijdens deze lezingencyclus zullen experts op het gebied van diverse diagnosegroepen actueel onderzoek presenteren.

Patiënten komen bij een TOPGGz afdeling terecht vanwege zeer complexe, ernstige en/of zeldzame aandoening en omdat eerdere behandelingen in de specialistische ggz onvoldoende resultaat hebben gehad. Vaak zijn patiënt en de verwijzende behandelaar op zoek naar een ‘last resort’, waarbij onderzocht wordt waarom onvoldoende resultaten zijn geboekt. Soms komt dit doordat door de complexiteit van symptomen de juiste diagnose (nog) niet is gesteld (en daardoor niet de juiste behandeling is toegepast), maar veel vaker komt dit doordat behandeling (conform de Multidisciplinaire richtlijnen) niet of onvoldoende aanslaat. Er is dan sprake van therapieresistentie of stagnatie in de behandeling.

Op alle TOPGGz-afdelingen worden behalve zeer gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, ook innovatieve behandelingen aangeboden. Alle innovatieve behandelingen worden onderzocht op effectiviteit.