ja

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Je knopen tellen: hoe de netwerkbenadering ons kan helpen in de keuze voor de juiste interventies

Symposium | Parkzaal

Voorzitter Harriëtte Riese

In de jubileumnieuwsbrief van het VGCt van mei 2016 speculeert Marcel van den Hout, hoogleraar klinische psychologie en experimentele psychopathologie aan de Universiteit Utrecht (UU) over de mogelijkheden van de netwerktheorie en hoe die zou kunnen aanzetten tot anders behandelen. De dagboekmethode, of Experience Sampling Methodology (ESM), speelt hierin een belangrijke rol. ESM is een valide manier om dagelijkse wisselingen in affect, gedrag, cognities en context te meten. Netwerkmodellen op basis van de ESM kunnen inzicht geven hoe in het dagelijkse leven gedrag, cognities, stemming en context elkaar van het ene op het andere moment beïnvloeden. In dit symposium zal een introductie gegeven worden van de netwerktheorie van psychopathologie. Daarna zullen verschillende studies worden besproken waarin wel laten zien dat ESM en ESM-netwerkmodellen een veelbelovende toepassing kunnen vormen voor de hedendaagse CGt.