nee

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Veranderen antidepressiva en mindfulnesstraining alleen klachten of ook onderliggende emotionele dynamiek?

Lezing symposium | Parkzaal

Evelien Snippe

Download de presentatie

Evelien Snippe presenteert haar onderzoek waarbij gezocht is naar een antwoord op de vraag: Veranderen antidepressiva en mindfulness training alleen klachten of ook onderliggende emotionele dynamiek? Een hypothese die voortkomt uit de netwerkbenadering is dat mensen kwetsbaarder zijn voor depressie als negatieve emoties op het ene moment sterk samenhangen met negatieve emoties op een volgend moment. Zij onderzochten of behandeling met antidepressiva (imipramine) en MBCT deze dynamiek tussen negatieve emoties verminderen in twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Voorafgaand en na afloop van de behandelingen werden emoties herhaaldelijk in het dagelijks gemeten middels de ESM. Alhoewel MBCT en imipramine effectief bleken in het verminderen van depressieve klachten, hadden ze nauwelijks effect op de dynamiek tussen emoties van moment tot moment. Dit zou kunnen verklaren waarom zoveel mensen terugvallen na succesvolle behandeling van depressieve klachten.