nee

10 november 2016 14:00-15:30 uur

De emotionele dynamiek van mensen met anhedonie

Lezing symposium | Parkzaal

Fionneke Bos

Fionneke Bos presenteert haar onderzoek waarbij wordt ingezoomd op de emotionele dynamiek van mensen met anhedonie. Verlies van interesse of plezier (anhedonie) is een centraal kenmerk van depressie en leidt tot een slechtere prognose en behandeluitkomst. Het is echter nog onduidelijk hoe dit verlies van interesse of plezier zich uit in het dagelijks leven. Door in te zoomen op de invloed van activiteit en stress op positieve en negatieve emoties van moment tot moment, kunnen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen gedrag, stress en emoties bij mensen met anhedonie. De microdynamiek tussen activiteit, stress en emoties is onderzocht in twee groepen mensen met depressieve klachten: een groep met anhedonie en een groep zonder anhedonie. Deze mensen werden geselecteerd uit de landelijke studie “Hoe Gek is NL” (www.hoegekis.nl), waarin mensen onder andere meededen aan een ESM protocol. De mate waarin activiteit en stress invloed hebben op positieve en negatieve emoties werd gevisualiseerd in een netwerk. Vervolgens gaven we via een nieuwe analysemethode activiteit en stress kunstmatig een boost en keken we in welke mate en hoe lang dit een effect heeft op positieve emoties en het netwerk als geheel. Dit deden we voor elk individu apart. In tegenstelling tot onze verwachtingen vonden we dat stress minder impact had op de mensen met anhedonie. Activiteit leek daarnaast weinig invloed te hebben op de stemming in beide groepen, maar andersom voorspelde het hebben van een bepaalde stemming wel meer of minder activiteit. Tot slot waren er grote individuele verschillen in de relaties tussen activiteit, stress en stemming. Onze resultaten pleiten voor een gepersonaliseerde aanpak in de behandeling van anhedonie. Met ESM kan de invloed van een toename in stress of activiteit op stemming op individueel niveau in kaart worden gebracht. Dit kan belangrijke informatie opleveren voor persoonsspecifieke diagnostiek en interventie.