nee

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Affectieve instabiliteit bij patiƫnten met depressie in remissie

Lezing symposium | Parkzaal

Michelle Servaas

Michelle Servaas presenteert onderzoek naar neurobiologisch mechanismen die ten grondslag liggen aan affectieve instabiliteit gemeten met ESM in patiënten met een depressie in remissie (DiR, >2 episodes). Patiënten met DiR rapporteren vaak meer fluctuaties in hun stemming als restverschijnsel. ESM kan worden gebruikt om dagelijkse fluctuaties in stemming te monitoren. Op dit moment is het onduidelijk hoe deze affectieve instabiliteit is gerelateerd aan het verwerken van informatie in het brein. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het default mode (DMN), saillantie/belonings- (SBN), en fronto-pariëtale (FPN) netwerk anders functioneren in depressieve patiënten in vergelijking met gezonde controles. Deze breinnetwerken zijn respectievelijk betrokken bij zelf-reflectie/ruminatie, negatieve aandachtsbias/beloning en cognitieve controle. Michelle Servaas heeft onderzocht of informatieverwerking binnen deze breinnetwerken is aangedaan in patiënten met DiR en of dit gerelateerd is aan het ervaren van dagelijkse affectieve instabiliteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ESM en wordt de netwerkbenadering toegepast op functional Magnetic Resonance Imaging data. Ze vond dat de DMN een meer geïsoleerde positie heeft in het brein van patiënten met DiR in vergelijking met gezonde controles, wat mogelijk gerelateerd is aan een verhoogde kwetsbaarheid voor ruminatieve denkprocessen. Verder is dagelijkse affectieve instabiliteit inderdaad gerelateerd aan informatieverwerking binnen bovengenoemde breinnetwerken in patiënten met DiR. Deze laatste bevindingen verschaffen inzicht in mogelijke neurobiologisch mechanismen die ten grondslag liggen aan de mate van dagelijkse stemming fluctuaties.