nee

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Inleiding op de netwerkbenadering van psychopathologie

Lezing symposium | Parkzaal

Sacha Epskamp

Download de presentatie

Sacha Epskamp zal de netwerkbenadering van psychopathologie inleiden. In deze visie worden mentale stoornissen geconceptualiseerd als het resultaat van een dynamisch systeem waarin, onder andere, symptomen, stemmingen en activiteiten elkaar kunnen beïnvloeden. In een depressie, bijvoorbeeld, worden symptomen zoals slapeloosheid, moeheid en concentratieproblemen niet gezien als symptomen welke wordne veroorzaakt door een gemeenschappelijke onderliggende stoornis maar als entiteiten die een directe relatie met elkaar hebben (een persoon is moe doordat diegene niet goed slaapt, en een persoon kan slecht concentreren doordat die persoon moe is). De patiënt wordt dan onderzocht op symptoomniveau en de dynamiek tussen symptomen kan in kaart worden gebracht met moderne methodologie en statistische software. In deze presentatie introduceert hij de netwerkbenadering en presenteert hij een methode voor het in kaart brengen van de symptoomrelaties in een enkele patiënt.