ja

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Cognitieve vertekeningen als een in standhoudende factor van angst bij kinderen en adolescenten: Assessment en training

Symposium | Zaal 63

Voorzitter Anke Klein

De prevalentie van angststoornissen is hoog bij kinderen en adolescenten en angst bij volwassenen is vaak al ontstaan tijdens de kindertijd. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat angst gerelateerd is aan een negatieve vertekening in de informatieverwerking, zoals de neiging ambigue informatie op een negatieve manier te interpreteren. Prospectief onderzoek en onderzoeken naar Cognitieve Bias Modificatie (CBM), waarin vertekeningen direct gemanipuleerd worden door computer gestuurde trainingen, tonen ook bewijs voor de causale rol van deze vertekeningen in de ontwikkeling en instandhouding van angstsymptomen. 
De studies in dit symposium verbreden de kennis over de relatie tussen cognitieve vertekeningen en angst bij kinderen en adolescenten. Een uniek aspect is dat dit symposium ook onderzoek presenteert over jongeren met een lichtverstandelijke beperking (LVB), een populatie die duidelijk is onder gerepresenteerd in dit onderzoeksveld.
De eerste spreker presenteert onderzoek naar verschillende vormen van online CBM bij jongeren met verhoogde angst- of depressieve klachten. De resultaten toonden geen sterkere verbetering in de trainingsgroepen vergeleken met placebo training of geen training. De tweede presentatie focust op een CBM training bij kinderen met een angststoornis. In dit onderzoek werd gevonden dat ouders rapporteerden dat de kinderen minder sociale angst klachten hadden na de training. Hebben jongeren met een LVB ook vertekeningen in de interpretatie was de onderzoeksvraag van de derde studie. Deze presentatie laat zien dat sociaal angstige jongeren met een LVB ook vertekeningen in de interpretatie hebben die specifiek zijn voor sociale situaties. Het laatste onderzoek toont resultaten van CBM training bij sociaal angstige jongeren met een LVB. De CBM training bestond uit 5 sessies van 30 minuten. Aan dit onderzoek namen 70 hoog sociaal angstige jongeren deel. 
De onderzoeken die gepresenteerd worden in dit symposium laten zien hoe belangrijk de rol is van cognitieve vertekeningen bij angstige jeugdigen zonder en met LVB. Echter, met betrekking tot het trainen van de vertekeningen, zijn de resultaten wisselend. 
Discussiant Eva de Hullu zal de conclusies van de vier bijdragen integreren waarin ze met name aandacht zal besteden aan de implicaties voor de klinische praktijk.