nee

10 november 2016 14:00 - 15:30

Wat is de toekomst voor Cognitieve Bias Modificatie?

Lezing symposium | Zaal 63

Eva de Hullu

De afgelopen jaren hebben we een stormachtige ontwikkeling in de Cognitieve Bias Modificatie (CBM) literatuur gezien. Waar de eerste verwachtingen hooggespannen waren, komen er ook steeds meer kritische geluiden. Zo werden er de laatste jaren een aantal meta-analyses gepresenteerd waaruit bleek dat de effecten op gedragsverandering en klinische symptomen slechts zeer klein waren (bijvoorbeeld Cristea, Kok & Cuijpers, 2015). Hoewel de resultaten tegenvallen op het eerste gezicht, is het belangrijk te beseffen dat CBM in relatie tot klinische toepassingen nog in de kinderschoenen staat (Salemink, van Bockstaele, de Jong & Wiers, 2015). Er zijn slechts een aantal grote klinische studies gedaan en er is aan alle kanten nog ruimte voor aanpassing en verbetering.

Op basis van relevante, recente ontwikkelingen op het gebied van CBM (zie Koster & Bernstein, 2015), zal ik de verschillende studies die gepresenteerd zijn in dit symposium in een bredere context plaatsten. Wat zeggen deze studies over wat we kunnen verbeteren aan de technologie en methodologie van CBM? Wat zijn de theoretische implicaties, wat leren we over de modererende en mediërende factoren? Welke plaats kunnen computertrainingen, zoals de gebruikte trainingen uit de studies in dit symposium, innemen in een cognitief-gedragstherapeutische behandeling, en wat zijn hiervoor de voorwaarden? Juist voor specifieke doelgroepen, zoals licht verstandelijk gehandicapten, lijken de trainingen aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Hierin is ook de vraag aan de clinici in het publiek: welke mogelijkheden zien zij voor deze doelgroep, en welke vragen liggen er voor onderzoek? Waarmee kunnen clinici nu gelijk aan de slag, en wat is daarvoor nodig?

Literatuur:

Cristea, I. A., Kok, R. N., & Cuijpers, P. (2015). Efficacy of cognitive bias modification interventions in anxiety and depression: meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 206(1), 7-16.

Koster, E.H.W., Bernstein, A., Cognitive bias modification: Taking a step back to move forward?, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (2015), doi: 10.1016/j.jbtep.2015.05.006.

Salemink, E., van Bockstaele , B. D., de Jong, P. J., & Wiers, R. W. (2015). Cognitieve Bias Modificatie: Pas op dat we het kind niet met het badwater weggooien. Invited commentary on Cristea (2015). Digital Scientific Newsletter / Dutch Association of Behaviour and Cognitive Therapy, 1.

 

Diner

Locatie: Restaurant Binnenhof

in restaurant Binnenhof,voor deelnemers die zich bij inschrijving voor het diner hebben opgegeven

TOPGGz

Lezingencyclus
Locatie: Brabantzaal

Tijdens deze lezingencyclus zullen experts op het gebied van diverse diagnosegroepen actueel onderzoek presenteren.

VGCt Jubileumsymposium

Locatie: Beneluxzaal

Symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van (cognitieve) gedragstherapie in Nederland, toegankelijk voor alle leden.

E-COMPARED

Lezing symposium
Locatie: Zaal 80/81

Lise van Kemmeren