nee

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Cognitieve bias modificatie bij sociaal angstige adolescenten met een lichtverstandelijke beperking

Lezing symposium | Zaal 63

Mariët van der Molen

Introductie
Hoewel angst veel voorkomt bij adolescenten met een lichtverstandelijke beperking, wordt de nadruk in de praktijk vaak vooral op de behandeling van externaliserende gedragsproblemen gelegd. Dit is extra nadelig omdat angst ten grondslag kan liggen aan externaliserend gedrag. Angstige adolescenten met een licht verstandelijke beperking hebben net als adolescenten met een gemiddelde intelligentie vertekeningen in de informatieverwerking. Afgelopen jaren hebben studies bij adolescenten laten zien dat Cognitieve Bias Modificatie (CBM) procedures mogelijke implicaties hebben voor behandeling. Het doel van dit onderzoek was om de effectiviteit van een Cognitieve bias modificatie training te toetsen bij sociaal angstige adolescenten met een licht verstandelijke beperking.
 
Materiaal & methoden
Aan het onderzoek namen 740 leerlingen van verschillende praktijkscholen in Nederland deel. Alle leerlingen hadden een licht verstandelijke beperking en waren tussen de 11 en 19 jaar oud. Participerende adolescenten die tijdens een klassikale screening boven de klinische cutoff score van de SASC-R scoorden werden uitgenodigd voor deelname aan de training (n = 90). In totaal gaven 70 adolescenten actieve consent voor deelname waarna ze ad random toegewezen werden aan de positieve training of aan de controletraining. De training bestond uit een voormeting, vijf trainingen en een nameting. Een follow-up meting werd 10 weken na afloop van de training ingepland.
 
Resultaten
Zullen worden gepresenteerd tijdens de presentatie
 
Conclusie
Zullen worden gepresenteerd tijdens de presentatie

Relevantie voor de praktijk: Bestaande behandelingen voor angst zijn vaak gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes. Mogelijk is dit niet de meest geschikte behandelmethode voor adolescenten met een licht verstandelijke beperking. Cognitieve vaardigheden zijn belangrijk voor deze behandeling, vaardigheden die bij deze adolescenten minder goed zijn ontwikkeld. In tegenstelling tot cognitieve gedragstherapie is een interpretatie training niet gericht op inzicht in hoe gedachten samenhangen met gedrag. Tijdens de interpretatie training worden adolescenten getraind om de negatieve interpretatie om te buigen tot een neutrale of zelfs positieve interpretatie. De training pakt de fundamentele kijk op een interpretatie van situaties aan en is relatief eenvoudig en kortdurend, waardoor deze training heel geschikt lijkt te zijn voor angstige adolescenten met een licht verstandelijke beperking.