ja

10 november 2016 14:00-15:30

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Workshop | Boszaal

Simone de la Rie, Gerdie Eiting

Doel van de workshop
Globaal inzicht verkrijgen in de theoretische achtergronden van de NET en begrijpen hoe de NET wordt uitgevoerd. Het leggen van de levenslijn, een belangrijk onderdeel van de NET wordt geoefend. Na deze workshop kan de deelnemer de rationale van de NET beschrijven, heeft kennis gemaakt met deze vorm van exposure en kan de levenslijn met een cliënt uitleggen. De deelnemer kan na het volgen van deze workshop deelnemen aan de vierdaagse opleiding via de RINO, die de start is van de opleiding tot Basis-NET therapeut.

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende, evidence based behandelvorm, specifiek ontworpen voor de behandeling van de (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudige traumatiserende gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik). Er zal nader ingegaan worden op de verschillen tussen EMDR en Imaginaire Exposure en de exposure van de NET. Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt, waarbij imaginaire / narratieve exposure plaatsvindt en de gebeurtenissen in hun context worden besproken. Het weer verbinden van de trauma-herinneringen en de context-herinneringen zorgt voor integratie van de trauma-herinneringen in het autobiografisch geheugen. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld, dat als document aan het einde van de therapie wordt overhandigd. Hierdoor biedt NET ook de functie van een getuigenis, hetgeen de cliënt helpt betekenis te geven aan wat hij of zij heeft meegemaakt. Deze getuigenis kan ook leiden tot (meer) erkenning en begrip in de omgeving van de cliënt.

Programma
- Introductie:-10 minuten.
- Korte theoretische inleiding aan de hand van een power pointpresentatie. 20 minuten
- Uitleg over de levenslijn aan de hand van een film. 30 minuten.
- De deelnemers oefenen daarna met de levenslijn 2 keer 30 minuten
- Nabespreking
- Uitleg over opleidingstraject

Doelgroep
Mensen met weinig ervaring met het onderwerp.