ja

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma’s voor (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patiĆ«nten: Ontwikkeling en toepassing

Workshop | Zaal 64

Ruud Hornsveld

Download de presentatie

Download de video bij de presentatie

Hoe kan je op basis van risicofactoren een effectief behandelprogramma voor een bepaald probleemgedrag ontwikkelen, hoe kan je scores op meetinstrumenten voor deze factoren gebruiken voor het opstellen van een individueel behandelplan en hoe kan je zodanig improviseren op een programma met groepsbehandelingen dat elke deelnemer een behandeling op maat krijgt? Deze vragen zijn het thema van een workshop over de ontwikkeling en toepassing van cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten.
Voor de pauze geven we op basis van literatuur en eigen onderzoek eerst een overzicht van de veranderbare, psychologische risicofactoren van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten in het algemeen en daarna die van seksueel gewelddadige patiënten in het bijzonder. Vervolgens worden heuristische modellen getoond waarin deze risicofactoren zijn opgenomen en komt de samenstelling aan de orde van programma’s die hierop aangrijpen. Deelnemers krijgen informatie over ervaringen met programma’s in de klinische praktijk, levendig geïllustreerd met casuïstiek. Tenslotte volgt een discussie. 


Na de pauze oefenen de deelnemers aan de hand van een tweetal casussen hoe risicofactoren, samen met gegevens uit interviews, scores op risicotaxatie-instrumenten en scores op andere, relevante meetinstrumenten, gebruikt kunnen worden voor het opstellen van functionele analyses, het formuleren van behandeldoelstellingen en het opstellen van individuele behandelplannen. Tegen het eind van de workshop worden de resultaten van de oefeningen besproken en samengevat. De workshop wordt, indien gewenst, afgesloten met suggesties voor individuele leer- en werkpunten. 


Leerdoelen 
Deelnemers worden geïnformeerd over recente ontwikkelingen rond behandelprogramma’s in de forensische psychiatrie en oefenen hoe theoretische kennis, interviewgegevens en gegevens uit meetinstrumenten vertaald kunnen worden in individuele behandelplannen. Suggesties worden gegeven over hoe zodanig te improviseren over programma’s met groepsbehandelingen dat elke deelnemer een behandeling op maat krijgt. 


Werkvormen 
Aan de hand van een tweetal casussen kunnen deelnemers oefenen met het maken functionele analyses, het formuleren van behandeldoelstellingen en het opstellen van een behandelplan.